Тук за теб КОНТАКТИ / правата на пътниците / Защита на личните данни / БИСКВИТКАТА

Права

на пътника

Права на пътници

Пътниците са защитени от сериозни нарушения на полета с общи правила и законодателство за компенсации‚ известни като Регламент на ЕС 261/2004.

 Валидност на Регламент 261/2004 на ЕС

 

Регламентът се прилага:

 

на пътници‚ които извършват полет от летище‚ разположено в държава-членка на ЕС‚ или полет‚ осъществяван от авиокомпания‚ базирана в ЕС‚ до държава от ЕС от летище‚ разположено в трета държава‚ освен ако не са получили обезщетения или компенсации и не им е предоставена помощ в тази трета страна

само ако пътниците имат потвърдена резервация за съответния полет‚

 само ако пътниците (освен в случаите на анулиране на полет) се представят за настаняване в определеното време за настаняване или „ако не е предвидено време“‚ не по-късно от 45 минути преди публикувания час за отпътуване.

 

Регламентът не се прилага:

за пътници‚ пътуващи безплатно или с намалена тарифа‚ която не е пряко или косвено достъпна за обществеността.

 

Закъснения

Съгласно Регламент на ЕС 261/2004‚ имате право на определени форми на грижа‚ предоставени от авиокомпанията в случай на закъснение на отпътуване‚ в сравнение с планираното време за отпътуване‚ което може разумно да се очаква:

 Закъснения от четири часа или повече в случай на полети на разстояние повече от 3500 км.

 Закъснения от три часа или повече в случай на полети на разстояние между 1500 и 3500 км и полети на повече от 1500 км в рамките на ЕС.

 Закъснения от два часа или повече в случай на полети на разстояние до 1500 км.

 В такива случаи „предоставяната грижа е следната:

Храна и освежителни напитки в разумно съотношение с времето на чакане.

 Настаняване в хотел с възможен трансфер‚ когато е необходимо.

 Шансът да извършите две телефонни обаждания или да изпратите две текстови съобщения - факсове или имейли.

 Моля‚ обърнете внимание: Не трябва да се осигуряват грижи‚ ако това би довело до по-нататъшно забавяне на вашето заминаване.

 

Закъснения повече от пет часа

В случай на закъснение с повече от пет часа‚ имате право да се откажете от полета си и да поискате възстановяване на цената на вашия полетен билет и за всички части от пътуването‚ които не са направени‚ или не са  предоставите допълнителни права съгласно член 8‚ параграф 1 ( а) от Регламент 261/2004 на ЕС.

 

Компенсация

В случай на закъснение от три или повече часа‚ имате право да поискате обезщетение под формата на парично плащане „чек“‚ банков превод или „с ваше съгласие“ под формата на ваучер в съответствие с Решения C-581/10 и C-629/10 на Европейския съд.

 

Размерът на обезщетението зависи от разстоянието на планирания полетен маршрут:

 250 евро за полети на разстояние до 1500 км.

 400 евро за полети на разстояние между 1500 и 3500 км или повече от 1500 км в случай на полети в рамките на ЕС.

 600 евро за полети на разстояние над 3500 км.

 Моля‚ обърнете внимание: нямате право на компенсация‚ ако забавянето се дължи на извънредни обстоятелства.

 

Отказано качване на борда

Ако партньорският оператор на Tayaran Jet или Tayaran Jet ви предложи опцията за доброволно отказване от полета си или ви откаже да се качите срещу волята си‚ имате право на предоставяне на грижи и компенсации.

 Ще ви бъде предложен и алтернативен транспорт до крайната дестинация на вашия резервиран полет. Този заместващ транспорт ще бъде осигурен възможно най-рано при сравними условия. Ако има свободни места‚ можете също да изберете да пътувате до крайната си дестинация в по-късен момент‚ но след това трябва да поемете разходите за храна и освежителни напитки‚ хотелско настаняване и трансфер.

 

Алтернативен полет

Ако ви бъде предложен алтернативен полет‚ могат да се прилагат следните намалени компенсации:

 125 € в случай на полети на разстояние до 1500 км‚ ако времето на пристигане на алтернативния полет е не по-късно от два часа след планираното време на пристигане на първоначално резервирания полет.

 200 € в случай на полети на разстояние между 1500 км и 3500 км и полети на повече от 1500 км в рамките на ЕС‚ ако времето за пристигане на алтернативния полет е не по-късно от три часа след първоначално планираното време на пристигане резервиран полет

 300 € в случай на полети на разстояние над 3500 км‚ ако времето на пристигане на алтернативния полет е не по-късно от четири часа след планираното време на пристигане на първоначално резервирания полет.

 

Анулиране

Ако полет‚ за който имате потвърдена резервация‚ бъде отменен‚ операторът ще Ви информира за възможни алтернативни превози. Имате право и на предоставянето на грижи ‚възстановяване и компенсация‚ както е описано по-горе.

 Извънредни обстоятелства

 Ако полетът ви бъде отменен поради извънредни обстоятелства‚ нямате право на изплащане на обезщетение.

 уведомяваме ви за анулирането най-малко 14 дни преди резервираното отпътуване.

 уведомяваме ви за отмяната между 7 и 14 дни преди резервираното отпътуване и когато правите това‚ предлагаме ви алтернативен полет с време за отпътуване‚ което е не по-рано от два часа преди първоначалното време за отпътуване и не по-късно от четири часа след планираното пристигане време.

 уведомяваме ви за анулирането по-малко от 7 дни преди резервираното отпътуване и когато го правите‚ ви предлагаме алтернативен полет с време за отпътуване‚ което е не по-рано от един час преди първоначалното време на заминаване и не по-късно от два часа след планираното време на пристигане.

 Платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия може да бъде намерена на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 Органът‚ определен от Република България за отговорен за прилагането на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г.‚ е Главна дирекция „Администрация на гражданската авиация“ към Министерството на транспорта “ адрес: София ‚1000; Ул. Диакон Игнатий 9; Тел .: +359 2 937 10 47; Факс: +359 2 980 53 37 и e-mail адрес: caa@caa.bg.

 Намерете българската версия на Регламент 261/2004 на уебсайта на CAA.

Тук можете да намерите оригиналния текст на Регламент 261/2004.

 Намерете Регламент 261/2004 на различни езици на ЕС тук.