УПРАВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПРОВЕРКА / УПРАВЛЯВАЙТЕ ВАШАТА РЕЗЕРВАЦИЯ / ИЗЛОЖЕНИЕ

Указания за

фактуриране

По време на процеса на резервация попълнете полетата Добавяне на повече подробности.

Ако сте регистриран потребител, вашите лични данни ще бъдат въведени автоматично. Ако е необходимо, можете да промените данните по време на процеса на резервация.

Ако сте юридическо лице и се нуждаете от фактура, трябва да посочите името, адреса, ЕИК и ДДС номера на компанията.

Резервациите не могат бъдат разделяни в процеса на фактуриране. В случай, че са ви необходими две или повече фактури за двама или повече пътници (или съответните им компании), ще трябва да направите отделна резервация за всеки от тях. Последващи промени, като например закупуване на допълнителни услуги, обаче, ще бъдат таксувани отделно.

Фактурите се издават във формат .PDF и се изпращат на имейл адреса, предоставен при резервацията. Приложеният файл към получения имейл е оригиналната електронна фактура, издадена от Таяран Джет.

Независимо дали сте изпрали конкретна валута за плащане, ако тя се различава от валутата на държавата на заминаване, фактурата ще бъде издадена автоматично в оригиналната валута на резервацията, а не във валутата на плащането.