ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИЯТ ИЗПУСК БАГАЖ /   УСЛУГА НА ГАТЕ +39 / СПЕЦИАЛНА ПОМОЩ / ДЕЦА / ПЕТИЧКИ / ПЪТУВНИ ДОКУМЕНТИ / УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕВОЗ

ВЪВЕДЕНИЕ:

Това са правните условия („Общите условия“), които се прилагат за вашата резервация с Tayaran Jet Jsco - надлежно организирана и валидно съществуваща компания по българското законодателство, със седалище :Булевард Христофор Христов Колумб 80 „BG-1592 София“, България ,

VAT: BG2044909877

Моля, прочетете внимателно тези Условия и се уверете, че ги разбирате, преди да резервирате полет с Tayaran Jet.

ЧЛЕН 1 – ДЕФИНИЦИИ

КАКВИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ИЗРАЗЕНИЯ Означават в тези УСЛОВИЯ

НИЕ

Названията „Ние“, „наш“, „себе си“ и „нас“ означава Tayaran Jet Jsco „надлежно организирана и валидно съществуваща компания по българското законодателство“ със седалище :Булевард Христофор Христов Колумб 80 „BG-1592 София“, България

Вие

Пътникът или пътниците, посочени в потвърждението за резервация или маршрута, изпратени по имейл, когато сте направили своята резервация.

„БАГАЖ“ означава Вашата лична собственост, която Вие носите със себе си във връзка с полета. Освен ако не е посочено друго, той се състои от Вашия регистриран и нерегистриран багаж.

„РЕГИСТРИРАН БАГАЖ“ означава багаж, който ние пазим, и за който сме издали Багажен етикет.

„РАЗПИСКА/МАРШРУТ“ означава , че системата в сайта, обозначена „Маршрут“, определя „Номер на полета“ и показва „Статус: Потвърдено“ и/или документът, обозначен „Пътен маршрут на Таяран Джет“, е пратен до имейл адреса, използван при Вашата резервация, и в двата случая се уточняват име(на) на пътниците, полетите, датите, определяне на времето и маршрутите на полетите, които сте резервирали при нас.

„КОНВЕНЦИЯ“ означава Монреалската конвенция от 1999 г.
„РАЗПОРЕДБИ“ означава тези разпоредби, които са определени в документа „Разпоредби

относно специфични въпроси“ и са в сила .

ЧЛЕН 2 - ПРИЛОЖИМОСТ, ИЗБОР НА ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ

2.1.1 Превозвач на въздух

Ние (Tayaran Jet Jsco - надлежно организирана и валидно съществуваща компания по българското законодателство - със седалище : 80 ‚Булевард Христофор Колумб‚ BG-1592 София ‚България) сме действащият въздушен превозвач на вашия полет, освен ако не е показано друго превозвач, когато сте резервирали полета. Ако въздушният превозвач за полета се промени, ще ви кажем за промяната възможно най-скоро.

2.2 Общи

Условията за превоз на Tayaran Jet Jsco се прилагат само за онези полети или полетни сегменти, където името на Tayaran Jet Jsco или кода на обозначение на авиокомпанията е посочено в полето за превози на билета за този полет или полетен сегмент.

2.2 ЧАРТЪР ОПЕРАЦИИ

Ако превозът се извършва в съответствие с чартърно споразумение, тези условия за превоз се прилагат само до степента, в която са включени чрез позоваване или по друг начин, в чартърното споразумение или билета.

2.3 Съвместни полети с други Авиокомпании

За някои услуги „Tayaran Jet Jsco има споразумения с други Авио превозвачи, известни като„ Съвместни полети с други Авиокомпании“. Това означава, че дори ако имате резервация с Tayaran Jet Jsco и притежавате билет, където името на Tayaran Jet Jsco или кода са обозначени на авиокомпания е посочено като превозвач, друг превозвач може да изпълнява полета. Ако се прилагат такива договорености, Tayaran Jet Jsco ще Ви уведоми за превозвача, изпълняващ полета в момента, в който направите резервация.

2.4 Приложим закон и юрисдикция

Освен ако не е посочено друго от Конвенцията или приложимия закон, Вашият договор за превоз с нас, тези Общи условия и нашите Разпоредби ще се изпълняват и ще се интерпретират в съответствие със законите на Република България и всеки спор, произлизащ от или във връзка с този договор, ще бъде предмет на юрисдикцията на Българската съдебна система.

2.5 Общите условия имат предимство над разпоредбите

В случай на несъответствие между тези Общи условия за превоз и нашите Разпоредби, тези Общи условия ще имат превес.

ЧЛЕН 3 - РЕЗЕРВАЦИИ И ДОКУМЕНТИ 3.1 Общи наредби

3.1.1 Таяран Джет ще осигори превоз само на Пътника(Пътниците), посочени в съответната Разписка/Маршрут. Ще изискваме от Вас да докажете самоличността си и да спазвате нашите Разпоредби, отнасящи се до документите.

3.1.2 Резервация за полет, управляван от нас, не се прехвърля, освен ако в съответствие с нашите разпоредби, Вие сте уговорили с нас да се промени едно или повече имена на Разписката/Маршрута и сте платили нужните такси за промяна на име.

3.1.3 Резервации за полет, извършени чрез някой от нашите телефонни центрове за резервации, подлежат на Такса за резервация и са платими eднопосочен полет.

3.1.4 Такса за бебе се плаща по отношение на всички бебета под 2 години, за които от съображения за сигурност не е позволено да заемат самостоятелно място. Цената за такса за бебе е 25,00 €.

3.1.5 Резервация, направена за полет, управляван от нас, е валидна само за полета(ите), датата(ите) и курса, посочени върху Разписката/Маршрута и не може да бъде използвана с никой друг превозвач. Въпреки това полети могат да бъдат променяни в съответствие с нашите разпоредби и са предмет на плащане на необходимите такси за промяна на полет плюс всяка разлика в цената между първоначално платената обща сума и общата сума, дължима за новата резервация, която се предлага към момента.

3.2 Нашето име и адрес

Нашето име може да е изписано на Кода на авиокомпанията или в противен случай е на Разписката/Маршрута. Нашият адрес е главният корпоративен офис на Таяран Джет гр.София,Бул.Христофор Колумб 80 етаж 4

3.3 Контакти

3.3.1 Връзката с пасажери ще бъде осъществявана чрез имейл адреса и понякога чрез СМС към мобилния номер, предоставени по време на резервацията, по отношение на промени в графика, отменяне на полет или обща кореспонденция. Доказателство за пращането на смс/имейл ще се счита и за доказателство за получаване им.

3.3.2 Ако не сте ни предоставили валиден имейл, трябва да проверявате неколкократно времето на излитане/пристигане чрез менюто „Моите резервации“ или в един от нашите кол центрове между 24 и 72 часа преди излитането по разписание.

3.3.3 Всяко оплакване и иск ще бъдат приети по имейл, факс или чрез приложения онлайн формуляр, който се намира тук [link to airline claim forms] . Освен ако не е поискано изрично нещо друго, се препоръчва да предадете само копия на документите, защото те не се пазят, нито връщат.

3.4 Лични данни

Ние събираме и обработваме лични данни в съответствие с Декларацията за поверителност на Авиокомпания Таяран Джет.

ЧЛЕН 4 - ЦЕНИ, ДАНЪЦИ, ТАРИФИ И ТАКСИ

4.1 Цени на билетите

Цените важат само за превоз от летището на заминаване до летището на пристигане, освен ако не е заявено нещо друго. Цените не включват услуги за наземен транспорт между летища и между летища и градски терминали. Цената ще бъде изчислена в съответствие с нашите действащи тарифи към момента на плащане за пътуване на конкретните дати и с определения маршрут. Ако промените Вашия маршрут или дати на пътуване, това може да се отрази на сумата за плащане.

4.2 Данъци, тарифи и такси
4.2.1 Трябва да платите всякакви държавни такси (включително, но не само митнически

пътнически такси), които могат да бъдат включени в цената на Вашия билет.

Цените на нашите билети не включват други такси на трети страни и такси за разходи, които правим за предоставяне на нашите услуги (като летищни такси и такси за сигурност, такси за поддръжка и др.). Ние поемаме разходите за тези услуги.

Ако не пътувате, можете да заявите писмено пълно възстановяване на всички държавни данъци, които сте платили. Трябва да подадете искането си в рамките на един месец след датата на полета, който не сте използвали. Не можем да възстановим други платени пари.

4.2.2 Държавни такси постоянно се променят и могат да бъдат въведени след датата, на която сте направили Вашата резервация. Ако държавен данък бъде въведен или увеличен, след като сте направили Вашата резервация, ще трябва да платите новия данък (или всякакво увеличение) преди заминаване. Или можете да изберете да не пътувате и да получите пълно възстановяване на стойността на Вашата резервация. По подобен начин, ако държавен данък бъде премахнат, така че той вече не се отнася за Вас, или е намален, можете да поискате от нас възстановяване на премахнатия данък или намалението.

4.3 Валута

Цени, данъци, тарифи и такси са платими във валутата на държавата на отпътуване, освен ако не посочим друга валута преди или по време на плащането,

4.4 Данък върху добавената стойност (ДДС)

Не се прилага ДДС към цени и такси, отнасящи се до международни пътувания. Въпреки това, цените за тарифи и свързани такси се облагат с ДДС на италианските, френските, испанските, португалските, немските, Румъния полските и гръцките вътрешни маршрути на приложимите правителствени тарифи. Автоматично ще бъде препратена касова бележка за всички подобни резервации за вътрешни полети.

ЧЛЕН 5 - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ

5.1 Без да се засяга член 5.2 на пасажери с увреждания или намалена мобилност не се отказва превоз на базата на тези увреждания или намалена мобилност. Допускане за превоз на непълнолетни, пътуващи сами, недееспособни хора, бременни жени, хора с болести, слепи или с

увредено зрение или други хора, изискващи специализирана помощ, подлежи на предварителни специални уговорки с нас съгласно нашите Разпоредби.

5.2.2 В съгласие с Регламент (ЕO) No 1107/2006 може да откажем, въз основа на увреждане или намалена подвижност, да качим пътник с увреждане или намалена подвижност, само за да спазим приложимите изисквания за сигурност или ако размерът на самолета или неговите врати прави качването или превоза на този човек физически невъзможно. След като се съгласим с нуждата от специална помощ, ще осигурим помощ за качването и за престоя в самолета в съответствие с Регламент (ЕO) No 1107/2006, а на човек с увреждане или намалена подвижност, на който е отказано качване поради увреждането или намалената подвижност, и на всеки негов придружител ще бъде предложено правото на възстановяване или пренасочване, както е указано в Регламент (ЕO) No 261/2004

ЧЛЕН 6 - РЕГИСТРАЦИЯ, КАЧВАНЕ НА БОРДА И ЗАЕМАНЕ НА МЯСТО

6.1 Всички полети се извършват с разпределени места, запазваме правото си да определяме и променяме местата по всяко време, дори след като пътниците са се качили на борда на самолета. Това може да е необходимо по причини свързани с работата, безопасността и сигурността.

6.2 Всички пътници са длъжни да се регистрират онлайн и да притежават прнтирана бордна карта.

6.3 Онлайн регистрацията започва 48 Часа Клиентите могат да бъдат разпределени на места безплатно, ако се регистрират между 2 дни и 2 часа преди всеки резервиран полет.Ако не успеете да се чекирате онлайн ние ще ви дадем място безплатно.

6.4 Щом пътник се е регистрирал онлайн, то той/тя може да принтира отново или да сваля бордната си карта до два (2) часа преди всяко излитане по разписание.

6.5 Задължително е деца на възраст под 12 години (с изключение на бебета) да седят до възрастен, с когото пътуват.Максимум четири деца за всеки един възрастен от резервацията ще получат безплатно резервирано място. Това гарантира, че родителите и малките деца ще седят заедно по време на полет. Няма да бъде задължително за други пълнолетни пътници или юноши в резервацията да запазват място, но те ще имат възможността да направят това по желание

6.6 Ако не успеете да предоставите валидна бордна карта (на хартиен носител или мобилна) на гишето за проверка на сигурността или на изхода за качване на борда и има достатъчно време да Ви се преиздаде нова, ще бъдете таксувани с такса за преиздаване на бордна карта в размер, определен в нашата Консолидирана таблицата с такси.

5.2 Пътници с увреждания или намалена подвижност или техните представители трябва да се

свържат с нас с подробности за всяка нужда от специална помощ в деня на резервацията или

веднага, след като подобни нужди се установят, но най-малко 48 часа преди пътуването. Ние

ще положим всички разумни усилия да проверим дали има причина, оправдана въз основа на

сигурността, която да попречи тези Пасажери да бъдат настанени на въпросните полетите и,

ако е така, ще се постараем да предложим приемлива алтернатива.

6.7 Всички лица, които не са граждани на ЕС или ЕИЗ, трябва да представят пътните си документи проверени и подпечатани от гише на АВиокомпания Таяран Джет, преди да преминат през проверката на сигурност на летището.

6.8 Всички приложими такси за Регистриран багаж и/или таксите за свръхбагаж трябва да бъдат платени и Регистрираният Ви багаж трябва да се депозира на Гишето за оставяне на багаж не по- късно от четиридесет (40) минути преди излитането по разписание. Стандартно Гишетата за оставяне на багаж отварят два часа преди излитането по разписание.

6.9 За всички полети трябва да предоставите валидни пътнически документи, отговарящи на информацията в Бордната карта, както на гишето за проверка по сигурността, така и на изхода за качване на борда.

6.10 Трябва да сте на изхода за качване на борда поне тридесет (30) минути преди излитането по разписание. Качването приключва (20) двадесет минути преди излитане. Ако пристигнете по- късно от това време на изхода за качване на борда,няма да бъдете допуснати да пътуватеще бъде изисквано от Вас да направите и заплатите нова резервация.

6.11 Не трябва да носите топли напитки или да консумирате собствен алкохол на борда.

6.12 Не може да пушите никъде в самолет, който управляваме. Невъзможността да спазвате тези условия може да доведе до строги криминални наказания спрямо Вас, както и до това, че към Вас ще бъдат предявени претенции за разноски за нарушение.

6.13 Деца под 16 години трябва да бъдат придружени от възрастен (на възраст 16 и повече години). Вижте нашите правила относно свързването на резервациите за деца под 16 години със съществуваща резервация.

ЧЛЕН 7 - ОТКАЗ НА ПРЕВОЗ

7.1 Можем да откажем да превозим Вас или Вашия багаж на всеки полет, осъществяван от авиокомпания Таяран Джет, ако е налице едно или повече от следните обстоятелства или имаме основателна причина да вярваме, че те може да са налице.

Превозването на Вас или на багажа Ви може да повлияе на безопасността, здравето или приемливия комфорт на други пътници или членове на екипажа. С оглед на пандемията на COVID- 19, от особена важност е, ако откажете да преминете или не успеете да преминете успешно проверката на Вашата температура на летището или ако откажете да носите маска за лице на летището или на борда на самолета. Ако страдате от заболяване, което Ви пречи да носите маска, сте освободени от задължението да носите маска при представяне на медицинско удостоверение, което свидетелства за Вашето състояние.

Вашето психическо и физическо състояние, отношение, поведение или външен вид, включително въздействието на алкохол или наркотици, представлява риск за Вас, за други пътници или членове на екипажа, или имущество.

Държали сте се по неприемлив начин при предишен полет и имаме основание да смятаме, че може да се държите по същия начин отново.

Отказали сте да преминете през проверка за сигурност.

Не сте заплатили дължимото за билет, данък, такси или друг разход.

Дължите ни пари във връзка с предишен полет, извършен от нас съгласно договор.

Изглежда, че нямате валидни документи за пътуване;

Можете да се опитате да влезете в държава, от която имате свързващ полет, или за която нямате валидни документи за пътуване;

Унищожили сте Вашите документи за пътуване по време на полет; или

Отказали сте да дадете документите си за пътуване на екипажа, когато сте били помолени да го направите.

Не можете да докажете, че Вие сте лицето, чието име е посочено на бордната карта. Не сте следвали нашите инструкции, свързани с безопасността или сигурността. Пушили сте или сте се опитали да пушите на предишен полет с нас.

Ако откажем да Ви превозим по една от горепосочените причини или сме Ви отстранили от самолета, можем да анулираме неизползваната част от Вашия билет и да Ви върнем сумата, платена за този неизползван билет. Не носим отговорност за загуба, повреди смърт или физическо нараняване, за което се твърди, че се дължи на отказа ни да превозим Вас или багажа Ви при тези обстоятелства.

ЧЛЕН 8 – БАГАЖ

8.1 Безплатен Багаж

Можете да вземете с вас багаж „безплатно“, при спазване на условията и ограниченията на Tayaran Jet, които са достъпни при поискване от оторизирани агенти на Tayaran Jet или Tayaran Jet и са достъпни в GDS (Global Distribution System).

8.2 Свърхбагаж

Ще бъде изискано от Вас да платите за Регистриран багаж, който надвишава личния Ви Регистриран допустим багаж и за всякакво спортно оборудване, музикални инструменти и определени други артикули, които ние може да решим да превозим, подлежащи на такси, условия и ограничения

8.3 Ръчна чанта и 8 кг регистрирана чанта

8.3.1 Може да вземе по една голяма ръчна чанта (не се предвижда багаж за децата, пътуващи в скута на родителите си) с тегло до 8 кг и максимални размери 55см x 40см x 20см.

Не можете да вземете багаж за бебета под две години, които нямат собствено място.

8.3.2 Aко сте закупили услугата 10 кг регистрирана чанта, можете да носите малката си чанта на борда на самолета, но втората, по-голяма чанта (до 10 кг, размери: 55 см х 40 см х 20 см) трябва да бъде оставена, преди да влезете в зоната за проверка на сигурността. При пристигането си на Вашето летище по местоназначение ще вземете чантата от лентата за багаж.

8.3.3 Багаж със свръхразмери ще бъде върнат на изхода за качване на борда или ако е възможно, ще бъде поставен в товарното отделение на самолета срещу такса в размер, определен в нашите Разпоредби Багаж със свръхразмери ще бъде върнат на изхода за качване на борда или, ако е възможно, ще бъде поставен в товарното отделение на самолета срещу такса в размер, определен в нашите Разпоредби). Ние не носим отговорност за свръхбагаж или багаж със свръхразмери, които е бил върнат на изхода за качване на борда и впоследствие изоставен от Вас.

8.3.4 Превозването на течности, аерозоли и гелове в зоната за сигурност на летището и на борда се контролира в съответствие с актуалните изисквания за сигурност в ЕС.

8.4 Електронни у-ва в пътническата кабина

8.4.1 Можете да вземете електронни цигари на борда на самолета, но е строго забранено да

ги използвате, както и всякакъв друг тип цигари.

8.4.2 Може да носите „смарт“ чанта (чанта, която съдържа литиеви батерии в себе си, за да

даде възможност на потребителя да я проследява, да я премери и да зарежда уреди чрез

USB входа) като багаж на борда на самолета, ако махнете литиевата батерия, преди да

поставите чантата в шкафчето над седалката. Батерията трябва да бъде постоянно при Вас.

8.4.3 Максимум 15 лични електронни устройства / пътник и 20 литиеви метални батерии /

пътник са позволени за всеки полет.

8.4.4 Не трябва да имате нито един от предметите, изброени в 8.9 (Забранени вещи) в багажа,

който вземате в самолета.

8.4.5 Чекираният багаж трябва да съдържа вашето име или друга лична идентификация. 8.5 Регистриран багаж

8.5.1 Абсолютно забранено е в регистрирания багаж да носите предмети, посочени в чл. 8.9 (строго забранени предмети).

8.5.2 Не трябва да включвате в Checked Baggage пари, бижута, благородни метали, ключове, камери, персонални електронни устройства (PED) *, като лаптопи, мобилни телефони, таблетки, електронни цигари, часовници, резервни литиеви батерии *, лекарства, очила, , контактни лещи, ценни книжа, цигари, тютюн или тютюневи изделия или други ценности, бизнес документи, паспорти и други документи за самоличност или проби.

• Устройството е напълно изключено и надеждно защитено от случайно активиране.

8.5.3 *Ако при изключителни обстоятелства голямо персонално електронно устройство (PED), захранвано с литиева батерия, не може да бъде превозено в пътническия салон (напр.

поради размера му) и следва да бъде поставено в регистрирания багаж, пътниците трябва да се уверят, че:

 • Устройството не може да се включи по време на транспортирането му

 • Всички приложения, аларми или предварително зададени конфигурации, които биха

  могли да го активират, са блокирани или деактивирани;

 • Устройството е защитено от случайно повреждане с помощта на подходяща опаковка

  или кутия, или чрез поставянето му в твърда чанта, обезопасена с подходяща мека

  изолация (напр. дрехи);

 • Устройството не се превозва в един и същ багаж заедно със запалими материали

  (напр. парфюми, аерозоли и др.);

8.5.4 Може да носите „смарт“ чанта (чанта, която съдържа литиеви батерии в себе си, за да

даде възможност на потребителя да я проследява, да я премери и да зарежда уреди чрез USB входа) като регистриран багаж, ако махнете литиевата батерия, преди да предадете чантата на наземния персонал на гишето за регистриране на багаж или на изхода за качване в самолета. Трябва да вземете батерията на борда с Вас.

8.5.5 След предоставянето при нас на Вашия Багаж, който искате да регистрирате, ние поемаме грижа за него и издаваме Багажен етикет за всяка част от Регистрирания Ви багаж.

8.5.6 Регистрираният багаж трябва да има надпис с Вашето име или други данни за идентификация.

8.5.7 Регистрираният багаж, когато е възможно, ще бъде превозван на същия самолет, на който сте и Вие, освен ако не решим заради безопасността, сигурността или по оперативни причини да го пренесем с алтернативен полет. Ако Регистрираният Ви багаж се превозва със следващ полет, ние ще Ви го доставим, освен ако приложимият закон не изисква от Вас да се явите за освобождаване от митницата.

8.5.8 Тъпи инструменти: всеки тъп инструмент, способен да нарани, включително тенис ракети, бейзбол и софтбол бухалки, стикове или палки — неогъваеми или огъваеми -

например полицейски палки (кожени палки с огъваеми дръжки), нощни пръчки и палки, бата за крикет, стикове за голф, хокей и ирландски стик, стикове за лакрос, гребла за кану и каяк, скейтбордове, щеки за билярд, снукър и пуул, въдици, екипировка за бойни изкуства, например боксове, палки, палки с оловно топче, бойни стикове, нунджако, кубатони, кубасаунти.

8.5.9 Всички остри предмети в Регистрирания багаж трябва да бъдат сигурно опаковани, за да се предотврати нараняването на персонала, който ги проверява.

8.5.10 Хладни/остри оръжия и остри предмети; заострени или остри артикули, които са способни да наранят, включително брадви и секири, сатъри, стрели и копия, котки (абордажна кука, изкривен прът желязо или плоча с железни върхове, използвани в алпинизма), харпуни и копия, секири за лед и ледокопи, кънки за лед, ножове с остриета повече от 6 см, включително сгъваеми или пружинни, церемониални, религиозни и ловни ножове, направени от метал или друг достатъчно силен материал, за да бъде използван като потенциално оръжие, сатъри за месо, мачете, открити бръсначки и ножчета (с изключение на обезопасените самобръсначки или самобръсначките за еднократна употреба с прибрани в кутия ножчета), саби, мечове и бастуни с изваждащо се метално острие, скалпели, ножици с остриета над 6 см, измерено от опорната точка, ски и щеки за ходене/катерене, метални звезди, търговски инструменти с острие или

дръжка над 6 см, които имат потенциала да бъдат използвани като хладно и остро оръжие, например свредели и накрайници за пробиване, макетни ножчета, кухненски ножове, всички видове триони, отвертки, длета, железни лостове, чукове, клещи, гаечни ключове, поялни лампи.

8.5.11 Предмети, за които смятаме, че не са подходящи за превоз в товарното отделение на самолета (като деликатни и малки музикални инструменти, сватбени рокли, кутии за шапки и др.), все пак могат да бъдат приети за превоз в пътническия салон, ако могат да бъдат безопасно и удобно подсигурени на допълнително място, което сте закупили за тази цел. За да резервирате допълнително място за такъв предмет, думата „ITEM SEAT“ трябва да бъде въведена като фамилно име, а „EXTRA“ да бъде въведена като собствено име. EXTRA ITEM SEAT ще бъде изписано на резервацията и на онлайн бордната карта. Данните от пътните документи на придружаващия пътник трябва да бъдат въведени по време на процеса на онлайн регистрация. При закупуването на допълнително място не се предвижда допустим регистриран или ръчен багаж. Не можете да резервирате места на редовете за извънредни ситуации 1, 16 и 17, ако сте закупили допълнително място за предмет/комфорт )

8.5.12 От Вас се изисква да получите Регистрирания си багаж веднага, след като той е достъпен за Вас на мястото на дестинация. Ако не си го вземете в разумно време, може да Ви таксуваме за съхранение на багаж. Ако не са предявени претенции към Регистрирания Ви багаж в рамките на три (3) месеца, откакто той е на разположение, можем да се разпореждаме с него, без да имаме отговорност към Вас.

8.5.13 Само носителят на Багажния етикет е упълномощен за получаване на Регистрирания багаж.

8.5.14 Ако някой претендира за Регистриран багаж, но е неспособен да идентифицира багажа чрез Багажния етикет, ние ще му предоставим багажа, само при условие че той или тя установи правата си върху Багаж по начин, който ни удовлетворява.

8.6 Животни

За да резервирате услугата „домашен любимец в пътническата кабина или куче придружител за пътници с увредено зрение“, е необходимо да го заявите чрез нашия кол център.

Tayaran Jet приема следните видове животни, превозвани като багаж:

PETC - домашен любимец в пътническата кабина - животно в контейнера с максимален размер 48x32x29cm и общо тегло (животно + контейнер), ненадвишаващо 7 kg;

• Куче за ескорт за пътници с увредено зрение, пътуващи в кабината или като проверен багаж; не се прилагат ограничения за теглото

По време на пътуването кучето трябва да носи индентификационен знак, който го определя като куче водач или помощник. Кучето трябва да седи на пода в краката на пътника. Трябва да ни информирате предварително, че ще пътувате с куче водач или помощник, за предпочитане в момента на резервацията. След като направите своята резервация, можете да ни кажете за кучето чрез секцията „Управление на резервацията“ на нашия уебсайт или като се обадите на нашата специална линия за помощ. По време на излитане „кацане и турбуленция“ кучето трябва да носи подходящ сноп (осигурен от потребителя), прикрепен към обезопасителния колан. Може да има друго подходящо оборудване с алтернативни точки на атака.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Живи животни могат да бъдат транспортирани до тези страни само когато това е разрешено от

разпоредби на страната на местоназначение и при условията, предвидени от

страни, участващи в пътуването. Когато пътникът възнамерява да транспортира живо животно,

билетният агент трябва да провери TIMATIC за правилата. По време на регистрацията - агентът за регистрация трябва да провери два пъти TIMATIC, за да коригира всички грешки в резервацията.

8.7 Право на отказ на превоз

8.7.1 Ще откажем да превозваме като Багаж предметите, забранени в членове 8.5 и 8.9, и ще откажем по-нататъшен превоз на всеки подобен предмет след откриването му.

8.7.2 Можем да откажем да приемем Багаж за превоз, ако по наша обоснована преценка той не е опакован подходящо и сигурно в необходимите опаковки.

8.8 Право на претърсване

8.8.1 По причини, свързани с безопасността и сигурността, може да поискаме да ни позволите да Ви претърсим и сканираме, и да претърсим, сканираме или претърсим чрез рентген багажа Ви. Ако не сте на разположение, багажът Ви ще бъде претърсен във Ваше отсъствие с основната цел да се установи дали притежавате или дали багажът Ви съдържа някой от предметите, описани в член 8.3 и член 8.9 по-долу.

8.8.2 Ако не сте склонни да се съобразите с подобно изискване, можем да откажем да превозваме Вас и Вашия багаж. Ако по време на претърсването и сканирането Ви или по време на търсенето чрез рентгенови лъчи и сканирането бъдат причинени щети, няма да носим отговорност за тях, освен ако те не са в следствие на наша вина и небрежност.

8.9 Забранени предмети

На пътниците е забранено да внасят следните предмети както в зоната за сигурност на летището, така и в своя Ръчен багаж или Регистриран багаж:

8.9.1 Експлозиви и запалителни вещества и устройства, способни или изглеждащи способни да бъдат използвани за причиняване на сериозни наранявания или представляват заплаха за безопасността на самолета, включително амуниции, капсул-детонатори, детонатори и фитили, дубликати и имитации на експлозивни устройства, мини, гранати от всякакъв вид и други експлозивни военни запаси, фойерверки и друга пиротехника, димообразуващи метални кутии и димообразуващи патрони, динамит, барут и пластични експлозиви. Газ и газови контейнери, например пропан, бутан. Запалими течности, включително бензин, метанол, запалими твърди предмети и реактивни субстанции, включително магнезий, запалки, фойерверки, сигнални ракети, димообразуващи метални кутии/патрони, друга пиротхеника, аерозолни спрейове боя, терпентин и разредители, алкохолни напитки, надвишаващи 70 обемни процента (140% устойчивост). Окислители и органични пероксиди, включително обезцветители, комплекти за поправка на каросерии на автомобили. Токсични или заразни субстанции, включително отрова за плъхове, заразена кръв, радиоактивен материал, включително изотопи за медицински и търговски цели.

Корозивни вещества, включително живак, батерии за превозни средства, компоненти от горивната система на превозно средство, които съдържат гориво, масла за консумация от човек (например зехтин), надвишаващи 1 литър. Електронни цигари.Превозни средства, захранвани с литиево-йонни батерии (включително Segways и ховърбордове), различни от инвалидни колички/оборудване за мобилност, които отговарят на нашите Разпоредби за специфични предмети (кликнете тук), устройства, захранвани с литиево-йонни батерии, които надвишават 160 ват часа.

8.9.2 Предмети, чиито превоз е забранен от приложимия закон, наредби и заповеди на която и да е държава, от която се отлита или към която се лети.

8.9.3 Предмети, които смятаме, че са неподходящи за превоз, защото са опасни, несигурни или заради тежестта си, размера, формата и естеството, или които са чупливи или нетрайни като се вземе предвид, освен всичко друго, вида на използвания самолет.

8.9.4 Ако въпреки забраната, предмети, изброени в този член, са включени във Вашия ръчен или регистриран багаж, ние не носим отговорност за загубата или щетите по тях.

ЧЛЕН 9 - РАЗПИСАНИЯ, ОТМЯНА, ЗАБАВЯНЕ И ОТКЛОНЕНИЯ

9.1 Разписания

9.1.1 Когато приемем Вашата резервация, планираните графици на полети и номера на полета, действащи към този момент, ще бъдат показани в потвърждението на Вашата резервация или в маршрута Ви. Разписанията за полети и номерата на полетите, показани в потвърждението на Вашата резервация или маршрут, могат да се променят преди планираното отпътуване.

9.1.2 Ако променим разписанията или номерата на полета преди планираното отпътуване, ние ще Ви уведомим за тези промени чрез електронна поща и текстово съобщение (ако сте ни предоставили телефонен номер за тази цел). С изключение на случаите, когато се прилага клауза 9.2 по-долу, ако преди датата на пътуване:

направим съществена промяна в планираното време на отпътуване;

това е неприемливо за Вас; и

не можем да Ви направим резервация за алтернативен полет, който е приемлив за Вас;

Ще имате право на пълно възстановяване на всички суми, които сте платили във връзка с този полет.

9.2 Отмяна и забавяне

9.2.1 Ако отменим полет, който сте резервирали, не успеем да осъществим полет по разписание или спрем да оперираме по маршрут, Вие можете да се ползвате от правата, изложени в Монреалската конвенция от 1999 г. или Регламент (ЕО) No 261/2004.

9.2.2 Ако полетът Ви е отменен или се забавя за два часа или повече, ние ще Ви предоставим информация за Вашите права, включително правата Ви на компенсация и помощ.

9.3 Отклонения

Ако по причини, независещи от нас, не можем да кацнем на летището, което е крайната Ви дестинация и сме отклонени да се приземим на друго летище, тогава превозът по въздух ще се счита за завършен, когато самолетът пристигне на другото летище, освен ако самолетът не продължи към първоначалната дестинация. Въпреки това ние ще уредим и назначим алтернативен транспорт или чрез наши услуги или по друг начин, за да Ви превозим до първоначалната дестинация, както е зададена във Вашата Разписка/Маршрут, без допълнителни разходи.

9.4 Компенсации при отказ за достъп до борда

Ако не сме способни да осигурим място, което сме потвърдили преди това, ще осигурим компенсация на тези пасажери, на които е отказано място на борда на нашите полети в съответствие с приложимия закон. Ако Ви е отказан достъп до борда, ще Ви осигурим документ, обясняващ правата Ви, и по-конкретно тези по отношение на компенсации и помощ.

ЧЛЕН 10 - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ

10.1 Невъзстановими плащания

С изключение на предвиденото в членове 4.2, 10.2, 10.3 и 10.4 от тези Общи условия всички пари, платени за полети, управлявани от нас (включително всички суми, платени за услуги по избор, предлагани от нас) са невъзстановими.

10.2 Автоматични възстановявания

Освен ако не е предвиден друг начин от Конвенцията или Регламент (ЕО) No 261/2004, ако отменим полет, не успеем да осъществим полет по разписанието или спрем да оперираме по маршрута, ние ще Ви възстановим парите по отношение на всеки сектор, показан във Вашата Разписка/Маршрут, който не е спазен по някаква причина. Сумата за възстановяване ще бъде равна на платената цена плюс всички свързани данъци, такси и плащания.

10.3 Смърт на близък член от семейството, който не пътува

В случай на загуба на близък член на семейството (съпруг/а, граждански партньор, майка, баща (включително доведени), свекър/ва, брат, сестра (включително доведени), зет, снаха, дете (включително доведено), дядо, баба или внук) в рамките на 28 дни от възнамерявано пътуване, ние ще Ви възстановим парите в съответствие с член 10.2, след като във възможно най-кратък срок, но при всеки случай пуснете молба преди предложената дата на пътуване и прикачите копие от смъртен акт.

10.4 Смърт или тежка болест на регистриран пътник

В случай на тежка болест (или смърт) на пасажер, която не позволява пътуване, засегнатият пасажер и хората, пътуващи с него, по наша преценка могат да получат възстановяване на парите

или, ако е удобно, да променят полетите, като ние не налагаме ограничения или такси, след предоставяне на съответните документи като доказателство преди датата на пътуването.

ЧЛЕН 11 - ПОВЕДЕНИЕ НА БОРДА НА САМОЛЕТА

11.1 Общи

Ако по наша преценка се държите на борда, така че да застрашите самолета или човек или вещи на борда, или да попречите на екипажа да извърши задълженията си, или не спазите някоя инструкция на екипажа, включително, но не само тези относно пушенето, алкохола или консумацията на упойващи вещества, или ако поведението Ви по наша преценка причинява дискомфорт, неудобство, вреда или нараняване на други пасажери или екипажа, може да предприемем мерки, които считаме за необходими, за да предотвратим продължаването на подобни действия, включително и задържане. Може да бъдете свалени от борда и да Ви бъде отказан превоз до която и да е точка, и може да бъдете съден за нарушения, извършени на борда на самолета.

11.2 Преносими електронни устройства

Малки преносими електронни устройства (тежащи по малко от килограм) могат да бъдат използвани във всички етапи от полета, ако е включен режим „Полет“. От съображения за безопасност лаптопи и по-големи преносими електронни устройства трябва да бъдат прибрани по време на рулирането, излитането и кацането, или по всяко друго време, когато капитанът на самолета изисква.

Всяко устройство, което предава или получава данни, и което не притежава режим „Полет“, трябва да бъде изключено по време на полета.

Позволена е работата със слухови апарати и сърдечни стимулатори.

ЧЛЕН 12 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

• Children equipment € 25.00 (car seat‚ travel cot‚ stroller).

Максимално тегло от 20 кг за артикул (2 артикула от детското оборудване се носят безплатно на дете - 1 количка плюс един от следните елементи: столче за кола или детско столче или кошара за пътуване).

• Чекиран багаж (€ 30.00).
• Спортна екипировка (€ 35.00).

• Голф оборудване(€ 35.00). • Голф екипировка (€ 35.00).

• Ски екипировка (€ 35.00).
• Колело (€ 50.00).
• Музикален интрумент (€ 50.00).
• Редове на Авариен изход (ред 12) - € 15.00 (basic) € 5.00 (Който притежава gold/flex). • Редове 1-2 € 18.00 (basic) € 8.00 (gold/flex).
• Редове 3-11 € 10.00 (basic) € 0.00 (gold/flex).
• Редове 13-26 € 5.00 (basic) € 0.00 (gold/flex).

12.1 Когато услугите на трети страни, предлагащи да осигурят услуги различни от превоз по въздух (като железопътен превоз или трансфери с микробус, резервации в хотел или хостел, наемане на кола, паркинг или услуги за Security Fast Track на летище), които се рекламират на нашия сайт или чрез друга медия, тези услуги са изпълнявани от трети страни и ще се прилагат условията на тези трети страни. Ние не носим отговорност за коректното изпълнение на услугите на тези трети страни и по-конкретно не сме отговорни за информация за трансфер, която е показана късно, която е анулирана или е некоректна.

12.2 Ако след избирането и заплащането на една пътническа услуга резервирате допълнителни пътнически услуги за Вашето пътуване чрез нашия уебсайт, Вие няма да се ползвате от правата, които се прилагат за туристически пакети съгласно Директива (ЕС) 2015/2302. Следователно ние няма да носим отговорност за точното изпълнение на тези допълнителни пътнически услуги. При проблеми моля да се обърнете към съответния доставчик на услугата.

12.3

12.3.1 Ако сте получили имейл от Таяран Джет, потвърждаващ, че комбинацията от услуги, които сте резервирали, представлява пакет, ще се възползвате от всички права на ЕС, които важат за пакетите, а Таяран Джет ще носи отговорност за правилното изпълнение.

12.3.2 Можете да прехвърлите пакета си на друго лице, за което трябва да изпратите обосновано предизвестие до Таяран Джет, а също така подлежи на плащане на такси, произтичащи от прехвърлянето, включително такса за промяна на името според таблицата с таксите на Таяран Джет, във връзка с компонента на полета.

12.3.3 Можете да отмените резервацията за Вашия пакет, при условие че заплатите такса за отмяна, равна на цената на пакета, без някои спестени разходи, възстановени от доставчика на туристически услуги на трети страни. Може да имате право да отмените резервацията за Вашия пакет без заплащане на каквато и да е такса в случай на неизбежни и извънредни обстоятелства, възникнали в дестинацията, свързана с пакета, засягащи изпълнението на пакета, като в този случай ще имате право на възстановяване на средства, но без друго обезщетение.

12.3.4 Таяран Джет си запазва правото да променя Вашия пакет. Всякакви незначителни промени в пакета (включително промяна на часа на полет с по-малко от 24 часа, смяна на превозвача, промяна на летището на отпътуване или местоназначение с друго в същия регион, промяна на

място за настаняване или наемане на автомобил с други от същия или по-висок стандарт) няма да Ви дава право на обезщетение.

12.3.5 Ако има проблем с който и да е компонент от Вашия пакет, моля, първо се свържете със съответния доставчик на този компонент, който по отношение на компонента на полета е Ryanair. В случай че съответен доставчик на трета страна не разреши проблема или е имало значителни недостатъци или невъзможност за изпълнение на пакета, трябва незабавно да информирате Таяран Джет ще направи целесъобразни алтернативни договорености.

12.3.6 Ние си запазваме правото да прекратим резервацията на вашия пакет в случай, че сме възпрепятствани да извършим резервацията поради неизбежни и извънредни обстоятелства “и ще ви уведомиме за такова прекратяване без ненужно забавяне.

12.3.7 Ако изпитвате затруднения, напр. ако не можете да се върнете, както е планирано в пакета поради неизбежни и извънредни обстоятелства, Таяран Джет ще осигури помощ при поискване, включително предоставяйки подходяща информация за здравните услуги, местните власти и консулските служби и ще Ви помага да осъществявате комуникации от разстояние и да намерите алтернативни условия за пътуване. Таяран Джет може да наложи разумна такса за такава помощ, ако затрудненията са причинени от Вас умишлено или по небрежност.

12.3.8 Нашата отговорност към Вас във всеки случай ще бъде ограничена до максимум три пъти цената на един пакет, освен в случаите, свързани с телесни наранявания или вреди, причинени умишлено или поради небрежност.

ЧЛЕН 13 - АДМИНИСТРАТИВНИ ФОРМАЛНОСТИ 13.1 Общи

13.1.1 Вие носите отговорност да се снабдите с всички необходими документи и визи и за това да спазите законите, наредбите, заповедите, исканията и изискванията на държавите, от които се отлита, през които се минава транзит или в които се каца.

13.1.2 Ние не носим отговорност за последствията за всеки пасажер, които произлизат от неговия/нейния неуспех да се снабди с тези документи и визи или да спази тези закони, наредби, заповеди, искания, изисквания, правила и инструкции.

13.2 Пътнически документи

Преди пътуване трябва да покажете всички документи, свързани с напускането и влизането в държава, документите, свързани със здравето и други документи, които се изискват от законите, наредбите, заповедите, исканията и изискванията на конкретните държави и да ни позволите да направим и задържим копия на тези документи. Ние си запазваме правото да откажем превоз, ако не сте спазили тези и подобни изисквания така, както са определени в нашите Разпоредби, или ако пътническите Ви документи не изглеждат в ред.

13.3 Отказ за влизане в държава

Ако Ви бъде отказано да влезете в държава заради недопустимост за имигриране, Вие ще трябва да платите всички наложени глоби срещу нас от правителството или от имиграционните служби на засегнатата държава, плюс стойността на транспортирането Ви от тази държава обратно до държавата, от която сте тръгнали или до друга дестинация. Няма да възстановим сумите от който и да е полет, който не сте успели да осъществите в следствие на отказано влизане в държава. Всички понесени разходи от нас от Ваше име ще бъдат взети чрез изтегляне от кредитната/дебитната карта, използвана за резервацията.

13.4 Пътници, отговорни за глоби, разходи за задържане и др.

Ако от нас се изисква да платим или депозираме глоба или наказание или да понасяме разходи заради неспазване от Ваша страна на законите, наредбите, заповедите, исканията или други пътнически изисквания на конкретните страни, Вие ще ни върнете при поискване всяка изразходена сума или направен разход. Ние може да добавим към такова плащане или разход стойността на всеки неизползван полет или Вашите средства, с които разполагаме например ваучери-подаръци, кредитни ваучери и др. Всички понесени разходи от нас от Ваше име ще бъдат взети чрез изтегляне от кредитната/дебитната карта, използвана за резервацията. Също така си запазваме правото да повишим дебита на картата, използвана за плащане при резервацията, в случай на административна грешка.

13.5 Митнически проверки

Ако се изисква, Вие ще присъствате на проверка на Вашия Багаж от митницата или от други правителствени власти или власти на летището. Ние не сме отговорни за загуби или щети, понесени от Вас, в процеса на подобна проверка или заради неуспеха Ви да спазите изискванията.

13.6 Проверка на сигурността

Трябва да се подчините на всяка проверка на сигурността от съответно упълномощен представител на правителства, на властите на летището или наш представител.

13.7 Измама

13.7.1 Плащанията трябва да са оторизирани от титуляра на картата, с чието име е направена резервацията. Имаме право да изискаме нов начин на плащане, за да гарантираме, че плащането на Вашия полет е законно или да отменим резервацията Ви без предизвестие, ако имаме основателна причина да подозираме, че Вие или титулярът на картата участвате в измамни дейности, свързани с плащания към Таяран Джет .Дейността се счита за измамна, ако е направена с намерението да ни измами с цел осигуряване на несправедлива или незаконна печалба или да ни лиши от законното ни право на плащане.

Подобно подозрение ще се основава на следните причини:

Не можете да представите картата, използвана за извършване на резервацията на летището, ако бъдете помолени от оторизиран агент за обработка, в случай че нашият софтуер за откриване на измами определи Вашата резервация като подозрителна.

Не можете да ни предоставите информация за контакт на притежателя на картата за извършване на проверки за сигурност по телефона или на летището, в случай че нашият софтуер за откриване на измами определи Вашата резервация като подозрителна.

Титулярът на сметката твърди, че резервацията е измамна, защото не е оторизирал плащането.

Вие или титулярът на картата преди това сте участвали в измамни действия, свързани с плащане към Таяран Джет.

Някаква информация, предоставена при извършване на резервацията, е неправилна, неадекватна, непоследователна и нашият софтуер за откриване на измами определи Вашата резервация като подозрителна.

13.7.2 Няма да приемем вашите претенции, които отправяте, че подозрението ни е необосновано или невярно.

13.7.3 Ако обосновано подозираме, че сте участвали в някоя измамна дейност, посочена в точка 13.7.1 по-горе, можем да откажем да спазваме договора за превоз за вас или вашия багаж (или и двете) в съответствие с клауза 7.2.

13.7.4 С оглед спазване на новите нормативни изисквания на ЕС за намаляване на измамите и повишаване на сигурността на Вашите онлайн платежни транзакции, от 14 септември 2019 г. ще трябва да предоставите допълнителни данни за удостоверяване на плащанията на етапа на плащане, за да одобрим Вашето онлайн разплащане (Задълбочено установяване на идентичността на клиента). За повече информация, моля, свържете се с банката – издател на Вашата карта.

ЧЛЕН 14 - ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ

14.1 Международни пътувания, както е дефинирано в Конвенцията, подлежат на правилата за отговорност на Конвенцията и Регламент на Европейския съюз No 2027/97 (изменен с Регламент No 889/2002), които са обобщени и прикачени към тези Общи условия. В допълнение нашата отговорност ще бъде определена от тези Общи условия за превоз.

14.2 Няма финансови ограничения спрямо нашата отговорност за смърт, нараняване или друга телесна повреда на пасажер. Имаме стриктна отговорност до ---------специални права на тираж (СПТ), освен ако докажем, че щетата е причинена или за нея е допринесено от небрежността на наранения или починал пасажер. За претенции над този лимит може да бъдем освободени, ако можем да докажем, че ние и нашите служители са предприели всички нужни мерки да предотвратят щетата или че е било невъзможно за нас или тях да предприемат такива мерки.

14.3 Без да отлагаме и при всеки случай не по-късно от петнадесет (15) дни след установяване идентичността на човека, оправомощен за компенсация, ще направим авансови плащания, които може да са необходими за посрещането на непосредствени икономически нужди на база пропорционална на понесената щета. Тези плащания няма да са по-малко от 16 000 СПТ на пътник при смъртен случай. Авансовото плащане не представлява признание за отговорност и може да е

компенсация спрямо всички последвали решения. Авансови плащания няма да се връщат, освен ако:

14.4 Съгласно членове 14.2 и 14.3 по-горе нашите постановления за отговорност са, както следва: 14.4.1 Всяка отговорност, която носим за Щета, ще бъде намалена от всяка небрежност от Ваша

страна, която причинява или допринася за Щетата, в съответствие с приложимия закон.
14.4.2 Няма да носим отговорност за Щета върху Регистриран багаж, освен ако такава Щета не е

причинена от нашата небрежност.
14.4.3 Ние не сме отговорни за каквато и да е Щета, произлизаща от спазването на приложимия

закон или правителствени правила и наредби, или от неуспеха Ви да спазите същите.

14.4.4 Нашата отговорност в случай на Щета върху Багаж ще бъде ограничена до 1,288 СПТ (или еквивалентно на тях) на пасажер, освен ако нямате декларация за по-висока стойност не по-късно от момента на регистрация и освен ако не сте платили допълнителна такса.

14.4.5 Освен когато не са направени специфични постановления в тези Общи условия, ние ще сме отговорни само за възстановими обезщетения за щети за доказани загуби и разходи в съответствие с Конвенцията.

14.4.6 Не сме отговорни за Щета, причинена от Вашия багаж. Ще носите отговорност за всяка Щета, причинена от Вашия Багаж на друг човек или вещ, включително наши вещи.

14.4.7 Отговорни сме за Щета, понесена в случай на разрушаване, загуба или щета върху Регистриран Багаж, при условие че събитието, което е причинило разрушаването, загубата или щетата, се е състояло на борда на самолета или по време, в което Регистрираният багаж е под наш контрол. Въпреки това не сме отговорни, ако и до степен, до която Щетата е в резултат на вътрешен дефект, качество или недостатък на Багажа. Няма да носим каквато и да е отговорност за Щета върху артикули, които не са разрешени за Регистрирания багаж според член 8.3 по-горе, които разумно се смятат за неподходящи за превоз заради това, че са опасни, несигурни или заради теглото, размера, формата или естеството им, или които са чупливи и нетрайни по отношение, освен всичко друго, на използвания вид самолет. В случаите на Нерегистриран багаж, включително лични вещи, ние сме отговорни само, ако Щетата е в резултат на наша вина или по вина на нашите служители или агенти. Виж член 8.10 за предмети, които не са разрешени в пътническия салон и/или в багажното на самолета.

14.4.8 Ние не сме отговорни за болест, нараняване или увреждане, включително смърт, които са относими към Вашето физическо състояние или към влошаването на подобно състояние

14.4.9 Тези Общи условия за превоз и техните изключения или ограничения за отговорност се прилагат за нашите служители, работници и представители до същата степен, както и за нас. Общата стойност, която е възстановима от нас и от нашите служители, представители и персонал, няма да надхвърли стойността на нашата собствена отговорност, ако имаме такава.

14.4.10 Нищо в тези Общи условия за превоз няма да заобиколи някое изключение или ограничение на нашата отговорност според Конвенцията или приложимия закон, освен ако не е изрично упоменато друго.

14.5 Съгласно член 22 от Конвенцията, ако Вие или Вашият Регистриран багаж бъдете забавени в превоза по въздух, ние няма да бъдем отговорни за Щети по повод забавянето, ако докажем, че ние или нашите служители и агенти са предприели всички мерки, които разумно се изискват, за да предотвратят подобни Щети или, че е било невъзможно за нас или тях да предприемат подобни мерки. Ако сме отговорни за Щети, възникнали заради забавянето, освен в случаите на очевидна небрежност, нашата отговорност за подобна Щета е ограничена до следното:

14.5.1 за Щета, причинена от забавяне в превоза на пътници, нашата отговорност е ограничена до ------СПТ за всеки пътник.

14.5.2 за Щета, причинена от забавяне в превоза на багаж, нашата отговорност е ограничена до 1 - ---------за всеки пътник.

ЧЛЕН 15 - ИСКОВЕ – ПРОЦЕДУРА

15.1.1 За целите на иск според член 15.1.2 приемането на Регистриран багаж от носителя на Багажния билет без оплакване по време на вземането е доказателство, че багажът е бил доставен в добро състояние и в съответствие с договора за превоз.

15.1.2 Ако желаете да подадете иск във връзка с Щета върху Регистриран багаж, трябва да напишете оплакване колкото е възможно по-скоро. В случай на Щета върху регистриран багаж трябва да напишете и да подадете оплакване в рамките на седем (7) дни, а в случай на закъснение - в рамките на двадесет и един (21) дни, и в двата случая от деня, когато Багажът е бил на Ваше разположение.

15.2 EU261 Искове за компенсация
15.2.1 Този член се отнася за искове за компенсация съгласно Регламент (ЕС) 261/2004.

15.2.2 Пътниците трябва да подават исковете директно до нас и да ни дадат 14 дни или периода от време, посочен в приложимото законодателство (избира се по-краткия срок), за да им отговори директно, преди да ангажират трети страни, които да подават искове от тяхно име.

15.2.3 Ние няма да обработваме искове, подадени от трета страна, ако засегнатият пътник не е подал иск директно до Таяран Джет и не ни е осигурил време за отговор в съответствие с член 15.2.2 по-горе.

15.2.4 Членове 15.2.2 и 15.2.3 по-горе няма да се прилагат за пътници, които нямат възможност да подадат искове сами. Законният настойник на пътник, който няма такава възможност, може да подаде иск до нас от негово име. Ние може да изискаме доказателства, че законният настойник има право да подава иск от името на пътника.

15.2.5 Даден пътник може да подаде иск до Таяран Джет от името на други пътници от същата резервация. Ние може да изискаме доказателства, че пътникът е получил съгласието на останалите пътници от резервацията да подава иск от тяхно име.

15.2.6 При всички обстоятелства, с изключение на членове 15.2.4 и 15.2.5 по-горе, ние няма да обработваме искове, подадени от трета страна, ако искът не е придружен от съответна документация, която надлежно доказва правото на третата страна да действа от името на пътника.

15.2.7 Тази клауза не забранява на пътниците да се консултират с юрист или друга трета страна- консултант, преди да подадат своя иск директно до нас.

15.2.8 В съответствие с Таяран Джет, всяко плащане или възстановяване на средства ще се извърши по платежната карта, използвана за правене на резервацията или по банковата сметка на пътника от резервацията. Ние може да изискаме доказателства, че банковата сметка е на засегнатия пътник.

15.4 Прехвърляне на право

Всяко право на обезщетение съгласно Конвенцията се погасява, ако не бъде заведен иск в срок от две години, считано от датата на пристигане в местоназначението, или от датата, на която въздухоплавателното средство е трябвало да пристигне по разписание, или от датата, на която превозът е преустановен. Методът за изчисляване на давностния срок се определя от правото на съда, който разглежда спора.“

15.5 Срок за предявяване на рекламации

Срокът за предявяване на искове с предмет изплащане на обезщетение съгласно Регламент (ЕО) No 261/2004 се определя в съответствие с правото относно давностните срокове за завеждане на дела на съда, който разглежда спора.“

ЧЛЕН 16 ФОРМИ НА ПЛАЩАНЕ

16.1 В интерес на общественото здраве и хигиена, в светлината на рисковете, свързани с боравенето с пари, подчертани от кризата на Covid-19, ние приемаме плащания с кредитни и дебитни карти само за тарифи „данъци“ такси „такси“, допълнителни услуги и закупуване на полети.

16.2 Може да се наложи да заплатите такса, в зависимост от начина, по който извършвате плащането и къде се намира доставчикът на платежни услуги (например „банката или доставчикът на кредитни карти). Таксата ще бъде свързан с разходите процент от общата стойност на транзакцията. Можете да получите повече информация за таксата от секцията Полезна информация на нашия уебсайт. Таксата ще бъде добавена към общата цена на резервацията.

16.3

Ако платите за своите полети с начин на плащане, който е във валута, различна от валутата на страната, от която полетът се отклонява, ще бъдете таксувани във валутата, в която ще бъде таксуван, след като приложим конверсия ставка. Можете да проверите действителната сума, която ще трябва да платите във тази валута, преди да разрешите плащането.