ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИЯТ ИЗПУСК БАГАЖ /   УСЛУГА НА ГАТЕ +39 / СПЕЦИАЛНА ПОМОЩ / ДЕЦА / ПЕТИЧКИ / ПЪТУВНИ ДОКУМЕНТИ / УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕВОЗ

ВЪВЕДЕНИЕ:

Това са правните условия („Общите условия“), които се прилагат за вашата резервация с Tayaran Jet Jsco - надлежно организирана и валидно съществуваща компания по българското законодателство, със седалище :Булевард Христофор Христов Колумб 80 „BG-1592 София“, България ,

VAT: BG2044909877

Моля, прочетете внимателно тези Условия и се уверете, че ги разбирате, преди да резервирате полет с Tayaran Jet.

ЧЛЕН 1 – ДЕФИНИЦИИ

КАКВИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ИЗРАЗЕНИЯ Означават в тези УСЛОВИЯ

НИЕ

Названията „Ние“, „наш“, „себе си“ и „нас“ означава Tayaran Jet Jsco „надлежно организирана и валидно съществуваща компания по българското законодателство“ със седалище :Булевард Христофор Христов Колумб 80 „BG-1592 София“, България

Вие

Пътникът или пътниците, посочени в потвърждението за резервация или маршрута, изпратени по имейл, когато сте направили своята резервация.

„БАГАЖ“ означава Вашата лична собственост, която Вие носите със себе си във връзка с полета. Освен ако не е посочено друго, той се състои от Вашия регистриран и нерегистриран багаж.

„РЕГИСТРИРАН БАГАЖ“ означава багаж, който ние пазим, и за който сме издали Багажен етикет.

„РАЗПИСКА/МАРШРУТ“ означава , че системата в сайта, обозначена „Маршрут“, определя „Номер на полета“ и показва „Статус: Потвърдено“ и/или документът, обозначен „Пътен маршрут на Таяран Джет“, е пратен до имейл адреса, използван при Вашата резервация, и в двата случая се уточняват име(на) на пътниците, полетите, датите, определяне на времето и маршрутите на полетите, които сте резервирали при нас.

„КОНВЕНЦИЯ“ означава Монреалската конвенция от 1999 г.
„РАЗПОРЕДБИ“ означава тези разпоредби, които са определени в документа „Разпоредби

относно специфични въпроси“ и са в сила .

ЧЛЕН 2 - ПРИЛОЖИМОСТ, ИЗБОР НА ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ

2.1.1 Превозвач на въздух

Ние (Tayaran Jet Jsco - надлежно организирана и валидно съществуваща компания по българското законодателство - със седалище : 80 ‚Булевард Христофор Колумб‚ BG-1592 София ‚България) сме действащият въздушен превозвач на вашия полет, освен ако не е показано друго превозвач, когато сте резервирали полета. Ако въздушният превозвач за полета се промени, ще ви кажем за промяната възможно най-скоро.

2.2 Общи

Условията за превоз на Tayaran Jet Jsco се прилагат само за онези полети или полетни сегменти, където името на Tayaran Jet Jsco или кода на обозначение на авиокомпанията е посочено в полето за превози на билета за този полет или полетен сегмент.

2.2 ЧАРТЪР ОПЕРАЦИИ

Ако превозът се извършва в съответствие с чартърно споразумение, тези условия за превоз се прилагат само до степента, в която са включени чрез позоваване или по друг начин, в чартърното споразумение или билета.

2.3 Съвместни полети с други Авиокомпании

За някои услуги „Tayaran Jet Jsco има споразумения с други Авио превозвачи, известни като„ Съвместни полети с други Авиокомпании“. Това означава, че дори ако имате резервация с Tayaran Jet Jsco и притежавате билет, където името на Tayaran Jet Jsco или кода са обозначени на авиокомпания е посочено като превозвач, друг превозвач може да изпълнява полета. Ако се прилагат такива договорености, Tayaran Jet Jsco ще Ви уведоми за превозвача, изпълняващ полета в момента, в който направите резервация.

2.4 Приложим закон и юрисдикция

Освен ако не е посочено друго от Конвенцията или приложимия закон, Вашият договор за превоз с нас, тези Общи условия и нашите Разпоредби ще се изпълняват и ще се интерпретират в съответствие със законите на Република България и всеки спор, произлизащ от или във връзка с този договор, ще бъде предмет на юрисдикцията на Българската съдебна система.

2.5 Общите условия имат предимство над разпоредбите

В случай на несъответствие между тези Общи условия за превоз и нашите Разпоредби, тези Общи условия ще имат превес.

ЧЛЕН 3 - РЕЗЕРВАЦИИ И ДОКУМЕНТИ 3.1 Общи наредби

3.1.1 Таяран Джет ще осигори превоз само на Пътника(Пътниците), посочени в съответната Разписка/Маршрут. Ще изискваме от Вас да докажете самоличността си и да спазвате нашите Разпоредби, отнасящи се до документите.

3.1.2 Резервация за полет, управляван от нас, не се прехвърля, освен ако в съответствие с нашите разпоредби, Вие сте уговорили с нас да се промени едно или повече имена на Разписката/Маршрута и сте платили нужните такси за промяна на име.

3.1.3 Резервации за полет, извършени чрез някой от нашите телефонни центрове за резервации, подлежат на Такса за резервация и са платими eднопосочен полет.

3.1.4 Такса за бебе се плаща по отношение на всички бебета под 2 години, за които от съображения за сигурност не е позволено да заемат самостоятелно място. Цената за такса за бебе е 25,00 €.

3.1.5 Резервация, направена за полет, управляван от нас, е валидна само за полета(ите), датата(ите) и курса, посочени върху Разписката/Маршрута и не може да бъде използвана с никой друг превозвач. Въпреки това полети могат да бъдат променяни в съответствие с нашите разпоредби и са предмет на плащане на необходимите такси за промяна на полет плюс всяка разлика в цената между първоначално платената обща сума и общата сума, дължима за новата резервация, която се предлага към момента.

3.2 Нашето име и адрес

Нашето име може да е изписано на Кода на авиокомпанията или в противен случай е на Разписката/Маршрута. Нашият адрес е главният корпоративен офис на Таяран Джет гр.София,Бул.Христофор Колумб 80 етаж 4

3.3 Контакти

3.3.1 Връзката с пасажери ще бъде осъществявана чрез имейл адреса и понякога чрез СМС към мобилния номер, предоставени по време на резервацията, по отношение на промени в графика, отменяне на полет или обща кореспонденция. Доказателство за пращането на смс/имейл ще се счита и за доказателство за получаване им.

3.3.2 Ако не сте ни предоставили валиден имейл, трябва да проверявате неколкократно времето на излитане/пристигане чрез менюто „Моите резервации“ или в един от нашите кол центрове между 24 и 72 часа преди излитането по разписание.

3.3.3 Всяко оплакване и иск ще бъдат приети по имейл, факс или чрез приложения онлайн формуляр, който се намира тук [link to airline claim forms] . Освен ако не е поискано изрично нещо друго, се препоръчва да предадете само копия на документите, защото те не се пазят, нито връщат.

3.4 Лични данни

Ние събираме и обработваме лични данни в съответствие с Декларацията за поверителност на Авиокомпания Таяран Джет.

ЧЛЕН 4 - ЦЕНИ, ДАНЪЦИ, ТАРИФИ И ТАКСИ

4.1 Цени на билетите

Цените важат само за превоз от летището на заминаване до летището на пристигане, освен ако не е заявено нещо друго. Цените не включват услуги за наземен транспорт между летища и между летища и градски терминали. Цената ще бъде изчислена в съответствие с нашите действащи тарифи към момента на плащане за пътуване на конкретните дати и с определения маршрут. Ако промените Вашия маршрут или дати на пътуване, това може да се отрази на сумата за плащане.

4.2 Данъци, тарифи и такси
4.2.1 Трябва да платите всякакви държавни такси (включително, но не само митнически

пътнически такси), които могат да бъдат включени в цената на Вашия билет.

Цените на нашите билети не включват други такси на трети страни и такси за разходи, които правим за предоставяне на нашите услуги (като летищни такси и такси за сигурност, такси за поддръжка и др.). Ние поемаме разходите за тези услуги.

Ако не пътувате, можете да заявите писмено пълно възстановяване на всички държавни данъци, които сте платили. Трябва да подадете искането си в рамките на един месец след датата на полета, който не сте използвали. Не можем да възстановим други платени пари.

4.2.2 Държавни такси постоянно се променят и могат да бъдат въведени след датата, на която сте направили Вашата резервация. Ако държавен данък бъде въведен или увеличен, след като сте направили Вашата резервация, ще трябва да платите новия данък (или всякакво увеличение) преди заминаване. Или можете да изберете да не пътувате и да получите пълно възстановяване на стойността на Вашата резервация. По подобен начин, ако държавен данък бъде премахнат, така че той вече не се отнася за Вас, или е намален, можете да поискате от нас възстановяване на премахнатия данък или намалението.

4.3 Валута

Цени, данъци, тарифи и такси са платими във валутата на държавата на отпътуване, освен ако не посочим друга валута преди или по време на плащането,

4.4 Данък върху добавената стойност (ДДС)

Не се прилага ДДС към цени и такси, отнасящи се до международни пътувания. Въпреки това, цените за тарифи и свързани такси се облагат с ДДС на италианските, френските, испанските, португалските, немските, Румъния полските и гръцките вътрешни маршрути на приложимите правителствени тарифи. Автоматично ще бъде препратена касова бележка за всички подобни резервации за вътрешни полети.

ЧЛЕН 5 - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ

5.1 Без да се засяга член 5.2 на пасажери с увреждания или намалена мобилност не се отказва превоз на базата на тези увреждания или намалена мобилност. Допускане за превоз на непълнолетни, пътуващи сами, недееспособни хора, бременни жени, хора с болести, слепи или с

увредено зрение или други хора, изискващи специализирана помощ, подлежи на предварителни специални уговорки с нас съгласно нашите Разпоредби.

5.2.2 В съгласие с Регламент (ЕO) No 1107/2006 може да откажем, въз основа на увреждане или намалена подвижност, да качим пътник с увреждане или намалена подвижност, само за да спазим приложимите изисквания за сигурност или ако размерът на самолета или неговите врати прави качването или превоза на този човек физически невъзможно. След като се съгласим с нуждата от специална помощ, ще осигурим помощ за качването и за престоя в самолета в съответствие с Регламент (ЕO) No 1107/2006, а на човек с увреждане или намалена подвижност, на който е отказано качване поради увреждането или намалената подвижност, и на всеки негов придружител ще бъде предложено правото на възстановяване или пренасочване, както е указано в Регламент (ЕO) No 261/2004

ЧЛЕН 6 - РЕГИСТРАЦИЯ, КАЧВАНЕ НА БОРДА И ЗАЕМАНЕ НА МЯСТО

6.1 Всички полети се извършват с разпределени места, запазваме правото си да определяме и променяме местата по всяко време, дори след като пътниците са се качили на борда на самолета. Това може да е необходимо по причини свързани с работата, безопасността и сигурността.

6.2 Всички пътници са длъжни да се регистрират онлайн и да притежават прнтирана бордна карта.

6.3 Онлайн регистрацията започва 48 Часа Клиентите могат да бъдат разпределени на места безплатно, ако се регистрират между 2 дни и 2 часа преди всеки резервиран полет.Ако не успеете да се чекирате онлайн ние ще ви дадем място безплатно.

6.4 Щом пътник се е регистрирал онлайн, то той/тя може да принтира отново или да сваля бордната си карта до два (2) часа преди всяко излитане по разписание.

6.5 Задължително е деца на възраст под 12 години (с изключение на бебета) да седят до възрастен, с когото пътуват.Максимум четири деца за всеки един възрастен от резервацията ще получат безплатно резервирано място. Това гарантира, че родителите и малките деца ще седят заедно по време на полет. Няма да бъде задължително за други пълнолетни пътници или юноши в резервацията да запазват място, но те ще имат възможността да направят това по желание

6.6 Ако не успеете да предоставите валидна бордна карта (на хартиен носител или мобилна) на гишето за проверка на сигурността или на изхода за качване на борда и има достатъчно време да Ви се преиздаде нова, ще бъдете таксувани с такса за преиздаване на бордна карта в размер, определен в нашата Консолидирана таблицата с такси.

5.2 Пътници с увреждания или намалена подвижност или техните представители трябва да се

свържат с нас с подробности за всяка нужда от специална помощ в деня на резервацията или

веднага, след като подобни нужди се установят, но най-малко 48 часа преди пътуването. Ние

ще положим всички разумни усилия да проверим дали има причина, оправдана въз основа на

сигурността, която да попречи тези Пасажери да бъдат настанени на въпросните полетите и,

ако е така, ще се постараем да предложим приемлива алтернатива.

6.7 Всички лица, които не са граждани на ЕС или ЕИЗ, трябва да представят пътните си документи проверени и подпечатани от гише на АВиокомпания Таяран Джет, преди да преминат през проверката на сигурност на летището.

6.8 Всички приложими такси за Регистриран багаж и/или таксите за свръхбагаж трябва да бъдат платени и Регистрираният Ви багаж трябва да се депозира на Гишето за оставяне на багаж не по- късно от четиридесет (40) минути преди излитането по разписание. Стандартно Гишетата за оставяне на багаж отварят два часа преди излитането по разписание.

6.9 За всички полети трябва да предоставите валидни пътнически документи, отговарящи на информацията в Бордната карта, както на гишето за проверка по сигурността, така и на изхода за качване на борда.

6.10 Трябва да сте на изхода за качване на борда поне тридесет (30) минути преди излитането по разписание. Качването приключва (20) двадесет минути преди излитане. Ако пристигнете по- късно от това време на изхода за качване на борда,няма да бъдете допуснати да пътуватеще бъде изисквано от Вас да направите и заплатите нова резервация.

6.11 Не трябва да носите топли напитки или да консумирате собствен алкохол на борда.

6.12 Не може да пушите никъде в самолет, който управляваме. Невъзможността да спазвате тези условия може да доведе до строги криминални наказания спрямо Вас, както и до това, че към Вас ще бъдат предявени претенции за разноски за нарушение.

6.13 Деца под 16 години трябва да бъдат придружени от възрастен (на възраст 16 и повече години). Вижте нашите правила относно свързването на резервациите за деца под 16 години със съществуваща резервация.

ЧЛЕН 7 - ОТКАЗ НА ПРЕВОЗ

7.1 Можем да откажем да превозим Вас или Вашия багаж на всеки полет, осъществяван от авиокомпания Таяран Джет, ако е налице едно или повече от следните обстоятелства или имаме основателна причина да вярваме, че те може да са налице.

Превозването на Вас или на багажа Ви може да повлияе на безопасността, здравето или приемливия комфорт на други пътници или членове на екипажа. С оглед на пандемията на COVID- 19, от особена важност е, ако откажете да преминете или не успеете да преминете успешно проверката на Вашата температура на летището или ако откажете да носите маска за лице на летището или на борда на самолета. Ако страдате от заболяване, което Ви пречи да носите маска, сте освободени от задължението да носите маска при представяне на медицинско удостоверение, което свидетелства за Вашето състояние.

Вашето психическо и физическо състояние, отношение, поведение или външен вид, включително въздействието на алкохол или наркотици, представлява риск за Вас, за други пътници или членове на екипажа, или имущество.

Държали сте се по неприемлив начин при предишен полет и имаме основание да смятаме, че може да се държите по същия начин отново.

Отказали сте да преминете през проверка за сигурност.

Не сте заплатили дължимото за билет, данък, такси или друг разход.

Дължите ни пари във връзка с предишен полет, извършен от нас съгласно договор.

Изглежда, че нямате валидни документи за пътуване;

Можете да се опитате да влезете в държава, от която имате свързващ полет, или за която нямате валидни документи за пътуване;

Унищожили сте Вашите документи за пътуване по време на полет; или

Отказали сте да дадете документите си за пътуване на екипажа, когато сте били помолени да го направите.

Не можете да докажете, че Вие сте лицето, чието име е посочено на бордната карта. Не сте следвали нашите инструкции, свързани с безопасността или сигурността. Пушили сте или сте се опитали да пушите на предишен полет с нас.

Ако откажем да Ви превозим по една от горепосочените причини или сме Ви отстранили от самолета, можем да анулираме неизползваната част от Вашия билет и да Ви върнем сумата, платена за този неизползван билет. Не носим отговорност за загуба, повреди смърт или физическо нараняване, за което се твърди, че се дължи на отказа ни да превозим Вас или багажа Ви при тези обстоятелства.

ЧЛЕН 8 – БАГАЖ

8.1 Безплатен Багаж

Можете да вземете с вас багаж „безплатно“, при спазване на условията и ограниченията на Tayaran Jet, които са достъпни при поискване от оторизирани агенти на Tayaran Jet или Tayaran Jet и са достъпни в GDS (Global Distribution System).

8.2 Свърхбагаж

Ще бъде изискано от Вас да платите за Регистриран багаж, който надвишава личния Ви Регистриран допустим багаж и за всякакво спортно оборудване, музикални инструменти и определени други артикули, които ние може да решим да превозим, подлежащи на такси, условия и ограничения

8.3 Ръчна чанта и 8 кг регистрирана чанта

8.3.1 Може да вземе по една голяма ръчна чанта (не се предвижда багаж за децата, пътуващи в скута на родителите си) с тегло до 8 кг и максимални размери 55см x 40см x 20см.

Не можете да вземете багаж за бебета под две години, които нямат собствено място.

8.3.2 Aко сте закупили услугата 10 кг регистрирана чанта, можете да носите малката си чанта на борда на самолета, но втората, по-голяма чанта (до 10 кг, размери: 55 см х 40 см х 20 см) трябва да бъде оставена, преди да влезете в зоната за проверка на сигурността. При пристигането си на Вашето летище по местоназначение ще вземете чантата от лентата за багаж.

8.3.3 Багаж със свръхразмери ще бъде върнат на изхода за качване на борда или ако е възможно, ще бъде поставен в товарното отделение на самолета срещу такса в размер, определен в нашите Разпоредби Багаж със свръхразмери ще бъде върнат на изхода за качване на борда или, ако е възможно, ще бъде поставен в товарното отделение на самолета срещу такса в размер, определен в нашите Разпоредби). Ние не носим отговорност за свръхбагаж или багаж със свръхразмери, които е бил върнат на изхода за качване на борда и впоследствие изоставен от Вас.

8.3.4 Превозването на течности, аерозоли и гелове в зоната за сигурност на летището и на борда се контролира в съответствие с актуалните изисквания за сигурност в ЕС.

8.4 Електронни у-ва в пътническата кабина

8.4.1 Можете да вземете електронни цигари на борда на самолета, но е строго забранено да

ги използвате, както и всякакъв друг тип цигари.

8.4.2 Може да носите „смарт“ чанта (чанта, която съдържа литиеви батерии в себе си, за да

даде възможност на потребителя да я проследява, да я премери и да зарежда уреди чрез

USB входа) като багаж на борда на самолета, ако махнете литиевата батерия, преди да

поставите чантата в шкафчето над седалката. Батерията трябва да бъде постоянно при Вас.

8.4.3 Максимум 15 лични електронни устройства / пътник и 20 литиеви метални батерии /

пътник са позволени за всеки полет.

8.4.4 Не трябва да имате нито един от предметите, изброени в 8.9 (Забранени вещи) в багажа,

който вземате в самолета.

8.4.5 Чекираният багаж трябва да съдържа вашето име или друга лична идентификация. 8.5 Регистриран багаж

8.5.1 Абсолютно забранено е в регистрирания багаж да носите предмети, посочени в чл. 8.9 (строго забранени предмети).

8.5.2 Не трябва да включвате в Checked Baggage пари, бижута, благородни метали, ключове, камери, персонални електронни устройства (PED) *, като лаптопи, мобилни телефони, таблетки, електронни цигари, часовници, резервни литиеви батерии *, лекарства, очила, , контактни лещи, ценни книжа, цигари, тютюн или тютюневи изделия или други ценности, бизнес документи, паспорти и други документи за самоличност или проби.

• Устройството е напълно изключено и надеждно защитено от случайно активиране.

8.5.3 *Ако при изключителни обстоятелства голямо персонално електронно устройство (PED), захранвано с литиева батерия, не може да бъде превозено в пътническия салон (напр.

поради размера му) и следва да бъде поставено в регистрирания багаж, пътниците трябва да се уверят, че:

 • Устройството не може да се включи по време на транспортирането му

 • Всички приложения, аларми или предварително зададени конфигурации, които биха

  могли да го активират, са блокирани или деактивирани;

 • Устройството е защитено от случайно повреждане с помощта на подходяща опаковка

  или кутия, или чрез поставянето му в твърда чанта, обезопасена с подходяща мека

  изолация (напр. дрехи);

 • Устройството не се превозва в един и същ багаж заедно със запалими материали

  (напр. парфюми, аерозоли и др.);

8.5.4 Може да носите „смарт“ чанта (чанта, която съдържа литиеви батерии в себе си, за да

даде възможност на потребителя да я проследява, да я премери и да зарежда уреди чрез USB входа) като регистриран багаж, ако махнете литиевата батерия, преди да предадете чантата на наземния персонал на гишето за регистриране на багаж или на изхода за качване в самолета. Трябва да вземете батерията на борда с Вас.

8.5.5 След предоставянето при нас на Вашия Багаж, който искате да регистрирате, ние поемаме грижа за него и издаваме Багажен етикет за всяка част от Регистрирания Ви багаж.

8.5.6 Регистрираният багаж трябва да има надпис с Вашето име или други данни за идентификация.

8.5.7 Регистрираният багаж, когато е възможно, ще бъде превозван на същия самолет, на който сте и Вие, освен ако не решим заради безопасността, сигурността или по оперативни причини да го пренесем с алтернативен полет. Ако Регистрираният Ви багаж се превозва със следващ полет, ние ще Ви го доставим, освен ако приложимият закон не изисква от Вас да се явите за освобождаване от митницата.

8.5.8 Тъпи инструменти: всеки тъп инструмент, способен да нарани, включително тенис ракети, бейзбол и софтбол бухалки, стикове или палки — неогъваеми или огъваеми -

например полицейски палки (кожени палки с огъваеми дръжки), нощни пръчки и палки, бата за крикет, стикове за голф, хокей и ирландски стик, стикове за лакрос, гребла за кану и каяк, скейтбордове, щеки за билярд, снукър и пуул, въдици, екипировка за бойни изкуства, например боксове, палки, палки с оловно топче, бойни стикове, нунджако, кубатони, кубасаунти.

8.5.9 Всички остри предмети в Регистрирания багаж трябва да бъдат сигурно опаковани, за да се предотврати нараняването на персонала, който ги проверява.

8.5.10 Хладни/остри оръжия и остри предмети; заострени или остри артикули, които са способни да наранят, включително брадви и секири, сатъри, стрели и копия, котки (абордажна кука, изкривен прът желязо или плоча с железни върхове, използвани в алпинизма), харпуни и копия, секири за лед и ледокопи, кънки за лед, ножове с остриета повече от 6 см, включително сгъваеми или пружинни, церемониални, религиозни и ловни ножове, направени от метал или друг достатъчно силен материал, за да бъде използван като потенциално оръжие, сатъри за месо, мачете, открити бръсначки и ножчета (с изключение на обезопасените самобръсначки или самобръсначките за еднократна употреба с прибрани в кутия ножчета), саби, мечове и бастуни с изваждащо се метално острие, скалпели, ножици с остриета над 6 см, измерено от опорната точка, ски и щеки за ходене/катерене, метални звезди, търговски инструменти с острие или

дръжка над 6 см, които имат потенциала да бъдат използвани като хладно и остро оръжие, например свредели и накрайници за пробиване, макетни ножчета, кухненски ножове, всички видове триони, отвертки, длета, железни лостове, чукове, клещи, гаечни ключове, поялни лампи.

8.5.11 Предмети, за които смятаме, че не са подходящи за превоз в товарното отделение на самолета (като деликатни и малки музикални инструменти, сватбени рокли, кутии за шапки и др.), все пак могат да бъдат приети за превоз в пътническия салон, ако могат да бъдат безопасно и удобно подсигурени на допълнително място, което сте закупили за тази цел. За да резервирате допълнително място за такъв предмет, думата „ITEM SEAT“ трябва да бъде въведена като фамилно име, а „EXTRA“ да бъде въведена като собствено име. EXTRA ITEM SEAT ще бъде изписано на резервацията и на онлайн бордната карта. Данните от пътните документи на придружаващия пътник трябва да бъдат въведени по време на процеса на онлайн регистрация. При закупуването на допълнително място не се предвижда допустим регистриран или ръчен багаж. Не можете да резервирате места на редовете за извънредни ситуации 1, 16 и 17, ако сте закупили допълнително място за предмет/комфорт )

8.5.12 От Вас се изисква да получите Регистрирания си багаж веднага, след като той е достъпен за Вас на мястото на дестинация. Ако не си го вземете в разумно време, може да Ви таксуваме за съхранение на багаж. Ако не са предявени претенции към Регистрирания Ви багаж в рамките на три (3) месеца, откакто той е на разположение, можем да се разпореждаме с него, без да имаме отговорност към Вас.

8.5.13 Само носителят на Багажния етикет е упълномощен за получаване на Регистрирания багаж.

8.5.14 Ако някой претендира за Регистриран багаж, но е неспособен да идентифицира багажа чрез Багажния етикет, ние ще му предоставим багажа, само при условие че той или тя установи правата си върху Багаж по начин, който ни удовлетворява.

8.6 Животни

За да резервирате услугата „домашен любимец в пътническата кабина или куче придружител за пътници с увредено зрение“, е необходимо да го заявите чрез нашия кол център.

Tayaran Jet приема следните видове животни, превозвани като багаж:

PETC - домашен любимец в пътническата кабина - животно в контейнера с максимален размер 48x32x29cm и общо тегло (животно + контейнер), ненадвишаващо 7 kg;

• Куче за ескорт за пътници с увредено зрение, пътуващи в кабината или като проверен багаж; не се прилагат ограничения за теглото

По време на пътуването кучето трябва да носи индентификационен знак, който го определя като куче водач или помощник. Кучето трябва да седи на пода в краката на пътника. Трябва да ни информирате предварително, че ще пътувате с куче водач или помощник, за предпочитане в момента на резервацията. След като направите своята резервация, можете да ни кажете за кучето чрез секцията „Управление на резервацията“ на нашия уебсайт или като се обадите на нашата специална линия за помощ. По време на излитане „кацане и турбуленция“ кучето трябва да носи подходящ сноп (осигурен от потребителя), прикрепен към обезопасителния колан. Може да има друго подходящо оборудване с алтернативни точки на атака.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Живи животни могат да бъдат транспортирани до тези страни само когато това е разрешено от

разпоредби на страната на местоназначение и при условията, предвидени от

страни, участващи в пътуването. Когато пътникът възнамерява да транспортира живо животно,

билетният агент трябва да провери TIMATIC за правилата. По време на регистрацията - агентът за регистрация трябва да провери два пъти TIMATIC, за да коригира всички грешки в резервацията.

8.7 Право на отказ на превоз

8.7.1 Ще откажем да превозваме като Багаж предметите, забранени в членове 8.5 и 8.9, и ще откажем по-нататъшен превоз на всеки подобен предмет след откриването му.

8.7.2 Можем да откажем да приемем Багаж за превоз, ако по наша обоснована преценка той не е опакован подходящо и сигурно в необходимите опаковки.

8.8 Право на претърсване

8.8.1 По причини, свързани с безопасността и сигурността, може да поискаме да ни позволите да Ви претърсим и сканираме, и да претърсим, сканираме или претърсим чрез рентген багажа Ви. Ако не сте на разположение, багажът Ви ще бъде претърсен във Ваше отсъствие с основната цел да се установи дали притежавате или дали багажът Ви съдържа някой от предметите, описани в член 8.3 и член 8.9 по-долу.

8.8.2 Ако не сте склонни да се съобразите с подобно изискване, можем да откажем да превозваме Вас и Вашия багаж. Ако по време на претърсването и сканирането Ви или по време на търсенето чрез рентгенови лъчи и сканирането бъдат причинени щети, няма да носим отговорност за тях, освен ако те не са в следствие на наша вина и небрежност.

8.9 Забранени предмети

На пътниците е забранено да внасят следните предмети както в зоната за сигурност на летището, така и в своя Ръчен багаж или Регистриран багаж:

8.9.1 Експлозиви и запалителни вещества и устройства, способни или изглеждащи способни да бъдат използвани за причиняване на сериозни наранявания или представляват заплаха за безопасността на самолета, включително амуниции, капсул-детонатори, детонатори и фитили, дубликати и имитации на експлозивни устройства, мини, гранати от всякакъв вид и други експлозивни военни запаси, фойерверки и друга пиротехника, димообразуващи метални кутии и димообразуващи патрони, динамит, барут и пластични експлозиви. Газ и газови контейнери, например пропан, бутан. Запалими течности, включително бензин, метанол, запалими твърди предмети и реактивни субстанции, включително магнезий, запалки, фойерверки, сигнални ракети, димообразуващи метални кутии/патрони, друга пиротхеника, аерозолни спрейове боя, терпентин и разредители, алкохолни напитки, надвишаващи 70 обемни процента (140% устойчивост). Окислители и органични пероксиди, включително обезцветители, комплекти за поправка на каросерии на автомобили. Токсични или заразни субстанции, включително отрова за плъхове, заразена кръв, радиоактивен материал, включително изотопи за медицински и търговски цели.

dimostriamo che la morte o lesioni fisiche sono state causate o hanno contribuito alla negligenza del passeggero interessato; o

è dimostrato che la persona che ha ricevuto il pagamento anticipato non era la persona avente diritto al risarcimento; o

è dimostrato che la morte o lesioni fisiche sono state causate o hanno contribuito alla negligenza della persona che ha ricevuto il pagamento anticipato.

14.4 Salvo dove diversamente previsto dalle clausole 14.2 e 14.3, si applicano le seguenti condizioni relative alla responsabilità:

14.4.1 Qualsiasi responsabilità che abbiamo per perdita, danno, morte o lesioni fisiche sarà ridotta, come consentito da qualsiasi legge applicabile, qualora tale perdita, danno, morte o lesione fisica sia stata causata o contribuita dalla vostra negligenza.

14.4.2 Non saremo responsabili per la perdita o il danneggiamento del bagaglio a mano a meno che la perdita o il danno non siano causati dalla nostra negligenza.

14.4.3 Non saremo responsabili per eventuali perdite o danni derivanti da cose che dobbiamo fare al fine di attenerci a qualsiasi legge, norma o regolamento applicabile o da parte dell'utente che non rispetta qualsiasi legge, norma o regolamento applicabile.

14.4.4 La nostra responsabilità per smarrimento o danneggiamento del bagaglio sarà limitata a 1. 288 SDR(o equivalente) per ogni bagaglio smarrito o rubato a meno che non sia stato compilato un Modulo di dichiarazione di valore speciale e pagato la relativa tariffa, al momento o prima del check-in.

14.4.5 Salvo laddove una parte di questi termini specifichi diversamente, saremo responsabili solo per perdite e costi comprovati come stabilito nella Convenzione di Montreal del 1999.

14.4.6 Non saremo responsabili per eventuali perdite, danni, morte o lesioni fisiche causate dal vostro bagaglio. Sarai responsabile di tali perdite, danni, morte o lesioni personali.

14.4.7 Siamo responsabili per la perdita o il danneggiamento del bagaglio registrato solo se l'evento che ha causato la perdita o il danno si è verificato sull'aereo o durante qualsiasi periodo in cui il bagaglio registrato era in nostro possesso. Tuttavia, non saremo responsabili se la perdita o il danno risultasse da un bagaglio difettoso, in cattive condizioni, inadatto o inappropriato. Non avremo alcuna responsabilità per danni agli articoli che l'articolo 8 afferma che non dovrebbero essere nel bagaglio registrato. Nel caso del bagaglio a mano, compresi gli oggetti personali, siamo responsabili solo se la perdita o il danno derivano da colpa nostra o dei nostri dipendenti o agenti. Vedere la clausola 8.10 per gli articoli che non possono essere trasportati su un aereo.

14.4.8 Non siamo responsabili di alcuna malattia, lesione, morte o disabilità derivante o relativa alle sue condizionifisiche.

14.4.9 Questi termini si applicano anche a chiunque agisca per nostro conto. L'importo totale che può essere recuperato da chiunque agisca per noi non sarà superiore all'importo che potrebbe essere recuperato da noi.

14.4.10 Nulla in questi termini rimuove qualsiasi responsabilità che abbiamo ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999 o delle leggi pertinenti, salvo laddove questi termini affermino diversamente.

14.5

Ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione di Montreal del 1999, se tu o il tuo bagaglio registrati siete in ritardo sul viaggio, non saremo responsabili per perdite, danni, morte o lesioni fisiche causati dal ritardo se dimostriamo che:

- abbiamopresotuttelemisurechepotrebberoessereragionevolmentepreseperevitare la perdita, il danno, la morte o lesioni fisiche; o

- per noi era impossibile prendere le misure necessarie per evitare la perdita, il danno, la morte o lesioni fisiche.

Se siamo responsabili per perdite, danni, morte o lesioni fisiche causate da un ritardo, quindi salvo in caso di negligenza grave, la nostra responsabilità è limitata come segue:

- per morte o lesioni personali causate da un ritardo del passeggero, la nostra responsabilità è limitata a 5,346 SDR per ogni passeggero;

- per perdite o danni causati da ritardo nel bagaglio, la nostra responsabilità è limitata a 1.288 SDR per ciascun passeggero.

 

ARTICOLO 15 – PROCEDURA PER RECLAMI 15.1 Avviso di reclamo

15.1.1 Ai fini di un reclamo ai sensi del 15.1.2, se il bagaglio registrato è accettato dalla persona con l'etichetta di identificazione del bagaglio e al momento non si lamentano, si tratta di prove (salvo prova contraria) che il bagaglio è stato consegnato in buone condizioni e in linea con il contratto di trasporto.

15.1.2 Se si desidera presentare un reclamo relativo alla perdita o al danneggiamento del bagaglio registrato o al ritardo del bagaglio, è necessario scriverci al più presto.

 • Per smarrimento o danneggiamento, è necessario scriverci entro sette giorni dalla consegna del bagaglio..

 • Per i bagagli in ritardo, è necessario scriverci entro ventuno giorni dalla data in cui è stato possibile ottenere ilbagaglio.

15.2 Richieste di indennizzo ai sensi del regolamento UE 261/2004

15.2.1 Il presente articolo si applica alle richieste di risarcimento ai sensi del regolamento UE 261/2004.
15.2.2 I passeggeri devono presentare i reclami direttamente a Tayaran Jet Jsco e consentire a Tayaran Jet Jsco 14 giorni o il tempo prescritto dalla legge applicabile (a seconda di quale sia il minore) di rispondere direttamente a loro prima di impegnare terze parti a reclamare per loro conto. Se Tayaran Jet Jsco non risponde entro i termini previsti o i passeggeri non sono soddisfatti della risposta di Tayaran Jet Jsco, i passeggeri possono impegnare terze parti a richiedere / ricevere pagamenti per loro conto.

15.2.3 Al fine di proteggere i propri clienti e mantenere un buon rapporto con loro, nei casi in cui il passeggero non abbia rispettato la clausola 15.2.2, Tayaran Jet Jsco elaborerà i reclami presentati da una terza parte se il reclamo include il contatto del passeggero e dettagli di pagamento per consentire a Tayaran Jet Jsco di effettuare il pagamento direttamente al passeggero.

15.2.4 Gli articoli 15.2.2 e 15.2.3 di cui sopra non si applicheranno ai passeggeri che non hanno la capacità di presentare richieste di risarcimento. Il tutore legale di un passeggero privo di capacità può presentare un reclamo a Tayaran Jet Jsco per loro conto. Tayaran Jet Jsco può richiedere la prova che il tutore legale ha l'autorità di presentare un reclamo per conto del passeggero.

15.2.5 Un passeggero può presentare un reclamo a Tayaran Jet Jsco per conto di altri passeggeri nella stessa prenotazione. Tayaran Jet Jsco può richiedere la prova che il passeggero ha il consenso di altri passeggeri sulla prenotazione a presentare un reclamo per loro conto.

15.2.6 In ogni caso, ad eccezione degli articoli 15.2.4 e 15.2.5 di cui sopra, Tayaran Jet Jsco non elaborerà i reclami presentati da terzi a meno che il reclamo non sia accompagnato da un'adeguata documentazione che attesti debitamente l'autorità del terzo di agire per conto del passeggero.

15.2.7 I passeggeri non sono vietati da questa clausola di consultare consulenti legali o di terze parti prima di presentare il reclamo direttamente a Tayaran Jet Jsco.
15.2.8 In conformità con le procedure di Tayaran Jet Jsco e in base alla clausola 15.2.2, qualsiasi pagamento o rimborso sarà effettuato sulla carta di pagamento utilizzata per effettuare la prenotazione o sul conto bancario di un passeggero nella prenotazione. Tayaran Jet Jsco può richiedere prove del possesso del conto bancario da parte del passeggero interessato.

15.2.9 L'articolo 15.4 non si applica ai reclami ai sensi del Regolamento UE 261/2004 nei casi in cui l'utente sia conforme agli articoli da 15.2.1 a 15.2.7 delle presenti Condizioni generali di trasporto.

15.4 Cessione

15.4.1 La cessione di qualsiasi diritto a risarcimento, danni o rimborso è valida solo se il diritto è assegnato a:

 • persone fisiche registrate nella prenotazione del volo come passeggeri aggiuntivi e/o,

 • se sei membro di un gruppo di viaggio, ad altri passeggeri di questo gruppo di

  viaggio e / o,

 • se il cliente è un minore o comunque non legalmente competente, per i propri tutori.

15.4.2 In tutti gli altri casi, la cessione di qualsiasi diritto a risarcimento, danni o rimborso nei nostri confronti a terzi non sarà valida. Questo divieto di cessione non si applica quando la cessione o surrogazione del reclamo è richiesta dalla legge.

15.5 Tempo limite per i reclami

15.5.1 Qualsiasi diritto a risarcimento danni ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999 terminerà se non si presenta un reclamo entro due anni dalla data in cui:

 • sei arrivato a destinazione;

 • l'aereo era programmato per arrivare a destinazione; o

 • la data di fine del trasporto indicata nella prenotazione;

 • come deciso dalla legge del tribunale in cui il caso è ascoltato.

15.5.2 Il termine per la richiesta di risarcimento ai sensi del Regolamento UE 261/2004 sarà deciso in linea con la legge del tribunale in cui il caso viene ascoltato (ad esempio sei anni per i tribunali di Inghilterra e Galles).

Tasso di cambio

Se richiedi un risarcimento (direttamente tramite noi o attraverso i tribunali) ai sensi del regolamento UE 261/2004 in una valuta diversa dall'euro, devi utilizzare il tasso di cambio applicato alla data di partenza prevista del volo a cui si riferisce il reclamo. Tale data è indicata sul sito Web www.xe.com. Se si utilizza un tasso di cambio diverso, utilizzeremo comunque il tasso appropriato sul sito Web all'indirizzo www.xe.com

ARTICOLO 18 – METODI DI PAGAMENTO

18.1

Nell'interesse della salute e dell'igiene pubblica, alla luce dei rischi associati alla gestione del contante evidenziati dalla crisi di Covid-19, accettiamo pagamenti con carta di credito e debito solo per tariffe, tasse, commissioni, spese, servizi ausiliari e acquisti in volo.

18.2

Potrebbe essere necessario pagare una commissione, a seconda di come si effettua un pagamento e dove si trova il fornitore di servizi di pagamento (ad esempio, il fornitore della banca o della carta di credito). La commissione sarà una percentuale relativa al costo del valore totale della transazione. Puoi ottenere maggiori informazioni sulla tariffa dalla sezione Informazioni utili del nostro sito web. La commissione verrà aggiunta al prezzo totale della prenotazione.

18.3

Se paghi i tuoi voli con una forma di pagamento che si trova in una valuta diversa dalla valuta del paese da cui parte il volo, ti verrà addebitato nella valuta in cui viene fatturata la forma di pagamento, dopo che abbiamo applicato una conversione Vota. Puoi verificare l'importo effettivo che dovrai pagare in quella valuta prima di autorizzare il pagamento.

REGOLE TAYARAN JET

1 La nostra responsabilità per i passeggeri e il loro bagaglio
Le informazioni contenute in questo regolamento sintetizzano le regole di responsabilità che tutti i vettori aerei comunitari (compagnie aeree con sede nell'UE, SEE o Svizzera) devono seguire secondo le leggi e i regolamenti dell'UE e la Convenzione di Montreal del 1999. 1.1 Risarcimento in caso di morte o lesioni
Non ci sono limiti finanziari al risarcimento che potremmo dover pagare per la morte
o lesioni a un passeggero. Dobbiamo pagare i reclami per un risarcimento fino a 250.000 SDR. Possiamo contestare richieste di risarcimento per 250.000 SDR o più se possiamo dimostrare che non siamo stati negligenti o altrimenti in colpa.
1.2 Pagamenti anticipati
Se un passeggero viene ucciso o ferito, dobbiamo effettuare un pagamento anticipato per coprire le esigenze finanziarie immediate della persona avente diritto al risarcimento. Dobbiamo effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla data di conferma della persona legalmente autorizzata al risarcimento. Un pagamento anticipato derivante dalla morte di un passeggero deve essere almeno 250.000 SDR
1.3 Ritardi dei passeggeri
In caso di ritardo dei passeggeri, siamo responsabili per perdite, danni, morte o lesioni personali a meno che:

 • abbiamo preso tutte le misure ragionevoli per evitare perdite, danni, morte o lesioni personali; o è stato impossibile per noi adottare le misure necessarie per evitare la perdita, il danno, la morte o lesioni personali. La nostra responsabilità per il ritardo dei passeggeri è limitata a 16.000 SDR

1.4 Ritardo dei bagagli
In caso di ritardo dei bagagli, siamo responsabili a meno che:

 • abbiamo preso tutte le misure ragionevoli per evitare ritardi; o è stato impossibile per noi adottare le misure necessarie per evitare il ritardo. La nostra responsabilità per il ritardo dei bagagli è limitata a 1.288 SDR

1.5 Perdita o danno del bagaglio

Siamo responsabili, fino a un limite di 1.288 SDR per la distruzione, la perdita o il danneggiamento del bagaglio. Nel caso del bagaglio registrato, siamo responsabili anche se non abbiamo commesso un errore, a meno che il bagaglio non sia difettoso o inadatto. In caso di bagaglio a mano, saremo responsabili solo in caso di colpa.
1.6 Termini per i reclami per ritardo, smarrimento o danneggiamento del bagaglio

Quando si denuncia un bagaglio in ritardo, smarrito o danneggiato in aeroporto, non si tratta di una richiesta di risarcimento. È necessario presentare un reclamo direttamente a noi entro i termini indicati di seguito, stabiliti dalla Convenzione di Montreal del 1999.

 • È necessario segnalare immediatamente il bagaglio danneggiato all'aeroporto e presentare il reclamo entro sette giorni da allora.

 • È necessario segnalare immediatamente il bagaglio smarrito in aeroporto e presentare il reclamo direttamente a noi entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a suadisposizione..

1.7 Limiti più elevati per il bagaglio

Ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999, la nostra responsabilità per smarrimento, danneggiamento o ritardo del bagaglio è limitata a 1.288 SDR per ogni bagaglio. Puoi aumentare la nostra responsabilità per i bagagli registrati compilando una Dichiarazione speciale del modulo di valore e pagando una tassa €50 (o l'equivalente nella tua valuta locale), più IVA per i voli nazionali. È necessario pagare la tariffa per ciascun passeggero per volo di sola andata. Questa tassa aumenta il limite di responsabilità per i bagagli registrati a 2.262 SDR. Ogni tassa deve essere pagata prima della partenza.

1.8 Responsabilità di diversi vettori
Se il vettore aereo con cui hai volato non è lo stesso del vettore aereo indicato sul biglietto, puoi richiedere un risarcimento da entrambe le compagnie aeree.
1.9 Tempo limite per i reclami
È necessario presentare un reclamo entro due anni dalla data in cui l'aereo è arrivato all'aeroporto interessato o dalla data in cui l'aereo dovrebbe essere arrivato all'aeroporto. 1.10 Basi per le informazioni di cui sopra
Le regole di cui sopra si basano sulla Convenzione di Montreal del 1999.

 

2 DOCUMENTI DI VIAGGIO –FOTO

Ogni passeggero deve essere in possesso di un documento di identità con foto che soddisfi i nostri requisiti e quelli dell'autorità competente per l'immigrazione e di altre autorità. Devi pagare tutti gli importi che ci vengono addebitati a causa del fatto che un passeggero del tuo gruppo non è in possesso del documento di identità con foto necessario.

 

3 FRANCHIGIA DEL BAGAGLIO

3.1 Bagaglio a mano

Ogni passeggero può portare con sé sull'aereo una borsa personale che entri nello spazio sotto il sedile (fino a 40 cm x 20 cm x 25 cm). Qualora venga scelta la tariffa Gold, il passeggero, oltre alla borsa personale, potrà portare con sé un piccolo bagaglio a mano (fino a 55 cm x 40 cm x 20 cm per un massimo di 8 Kg). I nostri misuratori per sacchetti misurano 55 cm x 40 cm x 20 cm.

Non è prevista alcuna franchigia bagaglio a mano per i bambini di età inferiore a due anni che non hanno il proprio posto riservato e viaggeranno sul ginocchio di un adulto. Tuttavia, l'adulto può trasportare una borsa per bambini fino a 10 kg e il proprio bagaglio a mano.

Ogni passeggero può effettuare il check-in fino a tre bagagli, ciascuno del peso massimo di 20 kg, se:

 • sceglie una franchigia bagaglio registrato di 20 kg per ciascun bagaglio da stivare; e paga la tariffa del bagaglio per il check-in di 20 kg per ciascun bagaglio registrato quando si effettua la prenotazione. La tassa deve essere pagata per ogni volo di sola andata (andata e ritorno). Dopo aver effettuato la prenotazione, puoi aggiungere i bagagli registrati alla prenotazione, attraverso la sezione Gestisci prenotazione del nostro sito Web, fino a due ore prima dell'orario di partenza previsto del volo. Le tariffe per i bagagli registrati sono più elevate attraverso un call center o in aeroporto, nei periodi di punta come Natale, Pasqua e l'estate e su determinate rotte. Le commissioni che devi pagare sono quelle che si applicano al momento.

3.4 Regole generali sul bagaglio imbarcato

Puoi condividere qualsiasi franchigia bagaglio registrato che hai pagato con il bagaglio registrato, contemporaneamente, da altri passeggeri inclusi nella prenotazione.

Se un articolo di bagaglio pesa di più della franchigia bagaglio registrato, dovrai pagare una tariffa per eccedenza bagaglio. Questo è attualmente € 11,00 (o l'equivalente nella valuta locale) per ogni chilogrammo rispettoall'indennità.

Negli aeroporti con banchi self-service, è necessario aver pagato tutte le tasse per il bagaglio registrato e il bagaglio in eccesso e consegnato i bagagli registrati presso un banco deposito bagagli, almeno 40 minuti prima dell'orario di partenza previsto per il tuo volo.

3.5 Articoli sportivi e strumenti musicali

Le attrezzature sportive (tra cui canne da pesca di grandi dimensioni, mazze da golf, biciclette, scooter, attrezzature da scherma, volte a palo, giavellotti, tavole da surf, bodyboard, snowboard e sci) e strumenti musicali di grandi dimensioni (tra cui arpe, contrabbasso e batteria) non sono idonee al trasporto la cabina sui nostri voli. Tuttavia, a

pagamento, questi articoli, ciascuno con un peso fino a 20 kg, possono essere trasportati nella stiva (anche se non fanno parte della franchigia bagaglio registrato).

Nota: le biciclette trasportate nella stiva devono essere in una scatola protettiva o in una borsa protettiva per bici. Non possiamo trasportare biciclette elettriche sui nostri voli.

Se qualsiasi attrezzatura sportiva o strumento musicale pesa più di 20 kg, dovrai pagare una tariffa per bagaglio ineccesso.

Oggetti musicali più piccoli (come chitarre, violini o viole) di dimensioni superiori a 40 cm x 20 cm x 25 cm possono essere trasportati in cabina su un posto prenotato e pagato per la tariffa appropriata. Non si ottiene bagaglio extra (bagaglio a mano o registrato) per il posto aggiuntivo.

Per prenotare un posto aggiuntivo per un articolo, per il nome del passeggero digitare "POSTO ARTICOLO" come cognome e "EXTRA" come nome. "POSTO ARTICOLO EXTRA" verrà quindi mostrato nella prenotazione e sulla carta d'imbarco online. Al momento del check-in online, per il posto aggiuntivo è necessario inserire i dettagli del documento di viaggio. Se hai prenotato un posto extra per un oggetto o per il tuo comfort, non puoi prenotare un posto nelle file di emergenza.

4 Prenotazioni per neonati, bambini e famiglie

4.1 Bambini non accompagnati

Non trasportiamo bambini non accompagnati di età inferiore ai 12 anni. Non possiamo fornire una scorta o servizi speciali. Se si desidera che un passeggero bambino viaggi con un adulto (di età pari o superiore a 12 anni) che è già prenotato su un volo, è necessario effettuare una nuova prenotazione per il bambino (come se fosse un adulto) e quindi collegarlo alla prenotazioneesistente.

4.2 Neonati

Non trasportiamo neonati di età inferiore a otto giorni. Per motivi di sicurezza, neonati (da 8 giorni a 23 mesi):

• ilneonatodevesederesulleginocchiadiunadultoutilizzandounacinturadisicurezzaper neonati fornita dall'equipaggio di cabina;

• possono viaggiare sul proprio posto in un seggiolino per auto omologato rivolto in avanti o utilizzando un sistema di ritenuta per bambini CARES Amsafe (se hanno almeno 12 mesi di età).

Per prenotare un posto per il bambino, telefonare a un call center. È necessario pagare una tariffa intera per un posto per un bambino.

4.3 Posti riservati per prenotazioni familiari

Se la prenotazione comprende un bambino (o bambini) di età superiore a 23 mesi ma di età inferiore ai 12 anni, è necessario pagare per prenotare un posto.

5 Passeggeri con disabilità o mobilità ridotta
5.1
(Avviso ai sensi del regolamento CE 1107/2006: Trasporto di persone con disabilità e

persone a mobilità ridotta)

Ci impegniamo a consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta (ovvero difficoltà a salire o scendere dall'aereo, a salire o scendere da un posto a sedere o a spostarsi all'interno della cabina) per prendere i nostri voli. Potrebbero esserci delle limitazioni dovute a norme di sicurezza e circostanze come il tipo di aereo, la disposizione della cabina, il peso totale o il numero di passeggeri che l'aereo può trasportare, il numero di passeggeri che i membri dell'equipaggio potrebbero riuscire ad aiutare in caso di evacuazione di emergenza, e qualsiasi altra questione relativa alle procedure di emergenza. In casi eccezionali, potrebbe non essere consentito salire a bordo dell'aereo se ciò mettesse a rischio l'aereo, altri clienti, l'equipaggio o te stesso. Il nostro team di assistenza speciale, valuterà la tua situazione particolare per cercare di soddisfare al meglio le tue esigenze e ti informerà su eventuali limitazioni applicabili.

5.2 Restrizioni di posti a sedere per determinate categorie di passeggeri

In linea con i requisiti normativi (EU-OPS 1.260), l'equipaggio di cabina deve assicurarsi che l'accesso alle attrezzature di emergenza e alle vie di fuga non deve essere ostruito. Ciò può significare che potresti non essere autorizzato a sederti o spostarti da determinati posti.

Per motivi di sicurezza, se hai bisogno di un tipo di assistenza speciale elencata al punto 6.3 di seguito, devi avere un posto accanto a una finestra (a meno che qualcuno con cui stai viaggiando si trovi sul posto vicino al finestrino o il numero di passeggeri sull'aereo consenta uno spazio vuoto posto tra te e la finestra).

Se hai una mobilità limitata in cabina, sei a contatto con ossigeno a causa di una condizione medica o utilizzerai un sistema di ritenuta Amsafe, un'imbracatura Crelling, un sedile GoTo, un supporto Burnett Body Support o una sedia Meru, puoi assegnare a te e una persona con

cui viaggi. seggi idonei, gratuiti, se si chiama o si invia un'email al team di assistenza speciale. Non è possibile assegnare un posto gratuitamente accanto a un'uscita di emergenza o in un posto prioritario o con spazio extra per le gambe.

Se organizzi un posto adatto tramite la squadra di assistenza speciale, verrai portato al tuo posto dopo che gli altri passeggeri sono saliti sull'aereo.

Se le dimensioni dei nostri sedili o delle porte dell'aereo non sono adatte in quanto non soddisfano le tue esigenze, non ti lasceremo salire a bordo dell'aereo.

6. Tipi di assistenza speciale necessari

Per i passeggeri che viaggiano con cani guida o cani guida • Tipo di assistenza BDGR

Passeggero che viaggia con un cane guida o di assistenza e ha bisogno di:
• qualcuno che cammini con loro attraverso l'aeroporto (partenza e arrivo) fino al proprio posto sull'aereo; e
• un briefing sulla sicurezza separato dall'equipaggio di cabina.

• Tipo di assistenza PETC
Passeggero che viaggia con un cane guida o di assistenza ma non ha bisogno di aiuto in

l'aeroporto.

Per passeggeri con mobilità limitata o assente in cabina

• Tipo di assistenza WCHR
Sedia a rotelle per la rampa - il passeggero è in grado di salire e scendere le scale e al suo

posto a bordo, ma richiede una sedia a rotelle per spostarsi attraverso la rampa.

• Tipo di assistenza WCHC

Sedia a rotelle combinata - passeggero che ha bisogno di aiuto attraverso l'aeroporto (partenza e arrivo), salire e scendere dall'aereo e salire e scendere dal proprio posto sull'aereo.

• Tipo di assistenza WCHS
Sedia a rotelle per scale - passeggero che ha bisogno di aiuto attraverso l'aeroporto

(partenza e arrivo) e su e giù per le scale dell'aereo. • Tipo di assistenza WCHP

Sedia a rotelle di proprietà del passeggero - il passeggero viaggia con la propria sedia a rotelle. Questo include le sedie a rotelle azionate manualmente o a batteria, speciali spalline pieghevoli e stampelle.

Per passeggeri con difficoltà di apprendimento

• Tipo di assistenza DPNA
Passeggero autosufficiente (vedi regola 7.1) con disabilità di apprendimento che: • è in grado di comprendere e rispondere alle istruzioni di sicurezza;
• ha bisogno di aiuto attraverso l'aeroporto (partenza e arrivo) fino al gate d'imbarco.

• Tipo di assistenza BLND
Passeggero non vedente o ipovedente che necessita di:

• qualcuno che li accompagni attraverso l'aeroporto (partenza e arrivo) fino al proprio posto sull'aereo;

• un briefing sulla sicurezza separato dall'equipaggio di cabina.

6.2 Prenotazione di assistenza speciale in aeroporto

Se hai bisogno di assistenza speciale in aeroporto, puoi prenotarlo sul nostro sito Web fino a 48 ore prima del volo. Trascorso questo tempo, puoi prenotare un'assistenza speciale fino a 12 ore prima della partenza prevista del volo contattando la nostra linea di assistenza speciale. A questo punto l'assistenza di cui hai bisogno potrebbe non essere disponibile, ma il personale del banco di assistenza speciale dell'aeroporto farà tutto il possibile per aiutarti.

Se hai prenotato un'assistenza speciale, devi recarti al banco dell'assistenza speciale dell'aeroporto due ore prima della partenza prevista del volo. Dovresti quindi arrivare al gate di imbarco almeno 30 minuti prima della partenza.

È necessario conservare la carta d'imbarco o la ricevuta di assistenza speciale da esibire all'aeroporto di destinazione in modo da poter ricevere assistenza speciale lì.

Importante: se non ci hai contattato e stai trasportando due bagagli a mano (senza contare le attrezzature mediche), verrà addebitata la tariffa del relativo bagaglio da stiva, a meno che non abbiano un imbarco prioritario o un bagaglio da 10 kg sulla loro carta d'imbarco.

6.3 Viaggiare con ausili per la mobilità o attrezzature mediche

Se hai una mobilità ridotta, puoi prendere due attrezzature per la mobilità, più le attrezzature mediche necessarie per la durata del tuo soggiorno, sull'aereo gratuitamente. Se si desidera disporre di attrezzature mediche nel bagaglio registrato, è necessario contattare la nostra linea di assistenza speciale per ottenere una lettera di "rinuncia al bagaglio registrato". Se si desidera portare a bordo attrezzature mediche come bagaglio a mano, è necessario contattare la nostra linea di assistenza speciale per ottenere una lettera di "rinuncia al bagaglio a mano" da mostrare al personale al gate di imbarco.

6.4 Sedie rotelle per corsia e bagni

Disponiamo di sedie a rotelle per corsia su tutti i nostri aerei e il nostro equipaggio è addestrato ad usarle per aiutare i passeggeri a mobilità ridotta a raggiungere la porta del bagno. Ci sono tre servizi igienici sui nostri aerei - due nella parte posteriore dell'aereo e uno nella parte anteriore - e tutti hanno un maniglione.

7 Passeggeri che devono essere accompagnati da un adulto

Se non sei autosufficiente (vedi sotto), devi viaggiare con un adulto che possa fornire qualsiasi aiuto di cui hai bisogno con le attività elencate in 7.1.

7.1 Linee guida per essere autosufficienti

Le informazioni seguenti sull'autosufficienza sono fornite dal Dipartimento dei trasporti del Regno Unito - Accesso ai viaggi aerei per disabili: Codice di condotta (luglio 2008) e negli orientamenti della Commissione europea sull'applicazione del regolamento CE 1107/2006 (2012). Ogni passeggero deve essere autosufficiente facendo riferimento a tutte le categorie seguenti. In caso contrario, deve viaggiare con un adulto di buon corpo, che accompagna gli adulti di età pari o superiore a 16 anni, in grado di fornire l'assistenza richiesta. In caso contrario, al passeggero verrà negato l'imbarco.

Per essere autosufficienti, devi essere in grado di:

• allacciare / sganciare le cinture di sicurezza quando richiesto dall'equipaggio

• allacciare il giubbotto di salvataggio senza aiuto quando richiesto dall'equipaggio;

• indossare una maschera di ossigeno senza aiuto quando l'equipaggio dice di farlo; e

• comprendere il briefing sulla sicurezza e tutti i consigli e le istruzioni che l'equipaggio potrebbe fornire in una situazione di emergenza.

Devi viaggiare con un adulto se hai bisogno di aiuto in una delle seguenti aree per viaggiare con un assistente personale. In caso contrario, si negherà l'imbarco o i servizi pertinenti se riteniamo che il trasporto dei passeggeri possa rappresentare un rischio per la sicurezza dell'equipaggio o dell'aeromobile.

• alimentazione; (i passeggeri devono essere in grado di nutrirsi da soli);

• uso del bagno; (i passeggeri devono essere in grado di utilizzare i servizi igienici senza aiuto); o

• assunzione di farmaci o esecuzione di procedure mediche (i passeggeri devono essere in grado di somministrare i propri medicinali e procedure mediche).

Se viaggi con un adulto accompagnatore perché hai una disabilità o una mobilità ridotta, faremo del nostro meglio per assicurarci di sederti insieme.

Un adulto può accompagnare un solo passeggero con disabilità o mobilità ridotta e deve pagare la tariffa corretta per adulti.

8 Cani guida

8.1 Viaggiare con un caneguida
Puoi portare un cane guida su uno dei nostri voli all'interno dell'UE o del SEE.

Siamo in grado di trasportare fino a tre cani guida (un cane per passeggero). Il cane, insieme a contenitori e cibo, viaggia gratuitamente.

Linee guida generali:
• Il cane deve essere addestrato per eseguire le attività di cui hai bisogno.

• Durante tutto il viaggio, il cane deve indossare un'imbracatura che lo identifichi come cane guida o di assistenza.

• Il cane deve sedersi sul pavimento ai tuoi piedi.

• È necessario comunicarci in anticipo che viaggerà con un cane guida o di assistenza, preferibilmente al momento della prenotazione. Dopo aver effettuato la prenotazione, puoi parlarci del cane attraverso la sezione "Gestisci prenotazione" sul nostro sito Web o telefonando alla nostra linea di assistenza speciale.

• Durante il decollo, l'atterraggio e la turbolenza, il cane deve indossare un'imbracatura adeguata (fornita dall'utente) fissata alla cintura di sicurezza. Potrebbero esserci altre attrezzature adatte con punti di attacco alternativi.

• I cani di supporto emotivo o terapeutici che non sono riconosciuti come cani guida dalle suddette organizzazioni non sono autorizzate a viaggiare con noi.

8.2 Documenti richiesti
Ad eccezione dei voli nazionali, il cane guida deve avere:

• un passaporto UE per animali aggiornato che dimostri che il cane soddisfa i requisiti di vaccinazione e trattamento del paese in cui si sta viaggiando; o

• se vivi in un paese che non rilascia passaporti per animali domestici, un certificato sanitario ufficiale da un veterinario per dimostrare che il cane soddisfa le condizioni del regime di viaggio per animali domestici, oltre a tutti i documenti medici necessari.

È inoltre necessario disporre della prova che il cane guida è membro a pieno titolo di:

• la Federazione internazionale dei cani guida;

• Assistance Dogs International (ADI).

Non siamo responsabili per eventuali cani guida che non dispongono del documento corretto necessario.

9 Sedie a rotelle elettriche e scooter per disabili

Se viaggerai con una sedia a rotelle elettrica o uno scooter per mobilità, almeno 48 ore prima del volo, devi comunicarci la marca, il modello e il peso della sedia a rotelle o dello scooter e la sua altezza quando è crollato. È necessario portare in aeroporto le istruzioni per l'uso della sedia a rotelle o dello scooter.

Condizioni generali

• La batteria della sedia a rotelle o dello scooter deve essere una batteria a secco/gelo una batteria agli ioni di litio. (Le batterie agli ioni di litio non possono superare un totale di 300 watt. Se la sedia a rotelle o lo scooter ha due batterie agli ioni di litio, ognuna non deve

superare i 160 watt.) La batteria deve essere scollegata e i terminali esposti devono essere protetti da cortocircuiti.

• La chiave della sedia a rotelle o dello scooter deve essere rimossa, oppure deve essere disattivata utilizzando il joystick, un interruttore o pulsante di isolamento o un altro meccanismo di isolamento (come Anderson Connector o Airsafe).

• Quando la sedia a rotelle o lo scooter viene piegato, non deve essere alto più di 81 cm, largo 119 cm e profondo 119 cm.

• Lesediearotelleegliscooterperlamobilitànonpossonotrovarsinellacabinadell'aereo. Abbiamo sedie a rotelle per corridoi disponibili su tutti i nostri aerei e il nostro equipaggio è addestrato ad usarli per aiutare i passeggeri a mobilità ridotta a raggiungere e dalla porta del bagno.

• È necessario stipulare un'assicurazione di viaggio per coprire gli aiuti alla mobilità in quanto la nostra responsabilità è limitata ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999.

10 Ossigeno per uso medico.

Un piccolo generatore di ossigeno per l'uso personale della persona a condizione che sia nel bagaglio imbarcato. Se durante il volo dovrai utilizzare ossigeno per scopi medici, devi richiederlo gratuitamente al momento della prenotazione. Se non lo richiedi al momento della prenotazione, devi richiederlo almeno tre giorni prima di partire contattando il call center o inviando un'e-mail al nostro team di assistenza speciale. In questo caso, dovrai pagare una tassa perl'ossigeno.

In base alle norme di sicurezza, possiamo fornire ossigeno per un solo passeggero durante un volo.

Se accettiamo di fornire ossigeno per te, devi portare una lettera del tuo medico, scritta in italiano, a conferma che:

• sei in grado di viaggiare;

• non è necessario un apporto continuo di ossigeno per più di 250 minuti a una portata di 2 litri al minuto; e

• l'ossigeno che forniamo è adatto a te.
Non puoi prendere il volo senza questa lettera. 11 Malattie infettive e condizioni della pelle

Tutte le compagnie aeree possono rifiutare di trasportare passeggeri con condizioni mediche che possono peggiorare o avere gravi conseguenze durante il volo. Ulteriori informazioni al riguardo sono fornite nella idoneità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a volare informazioni.

Se abbiamo motivo di credere che potresti essere affetto da una malattia infettiva o una condizione della pelle, o hai una condizione della pelle visibile, potresti dover mostrare un certificato medico o una lettera del medico per confermare che sei idoneo a volare.

Se si verifica una delle seguenti condizioni, è necessario disporre di un certificato medico a conferma della propria idoneità al volo.

• Morbillo (devono essere passati almeno sette giorni da quando è comparsa l'eruzione cutanea.)

• Parotite (il gonfiore deve essere diminuito, che in genere richiede sette giorni ma può richiedere fino a 14 giorni.)

• Varicella (devono essere passati almeno sette giorni dall'ultima comparsa.)

Per rallentare la trasmissione del virus COVID-19, i passeggeri possono essere tenuti a sottoporsi a controlli di temperatura in aeroporto e ad indossare una maschera facciale o una copertura equivalente in aeroporto e a bordo. Se non si rispettano questi requisiti, potrebbe non essere consentito viaggiare.

12 Passeggeri incinte e neo mamme

12.1 Donne incinta

Se sei incinta di 28 settimane (o più), devi avere una lettera "adatta a volare" dalla tua ostetrica o dal tuo medico. Questa lettera deve essere datata non più di due settimane prima del volo prenotato e mostrata al personale al banco consegna bagagli o al gate d'imbarco. Se non hai questa lettera, possiamo rifiutarci di trasportarti.

Non puoi viaggiare dopo la 35esima settimana di gravidanza o la 32esima settimana se hai gemelli, terzine o cosìvia.

12.2 Neo mamme

Puoi volare a partire da 48 ore dopo il parto, purché non ci siano state complicazioni o interventi chirurgici. Se hai avuto un taglio cesareo o hai avuto bisogno di un intervento chirurgico, non puoi volare per almeno 10 giorni e avrai bisogno di una lettera adatta per volare dal tuo medico.

13 cambi voli e cambio di nome

13.1 Cambio volo – data e ora

È possibile modificare le date e gli orari dei voli (se sono disponibili posti) fino a 2,5 ore dell'orario di partenza previsto per il volo originale o per il nuovo volo (a seconda di quale sia precedente). Per apportare una modifica, vai alla sezione "Gestisci prenotazione" del nostro sito Web o contatta il nostro Call Center. Se non si desidera apportare la modifica a tutti i passeggeri della prenotazione, non è possibile effettuare la modifica sul nostro sito Web. Dovrai contattare un centro prenotazioni.

Non è possibile apportare modifiche al nostro sito Web nelle seguenti circostanze: • Sesistaeffettuandounamodificaaunsolovolodisolaandata(andataeritorno)

13.2 Cambio volo – rotta

Puoi modificare la rotta del volo che hai prenotato (se sono disponibili posti) fino a due ore prima dell'orario di partenza previsto per il volo originale o nuovo, a seconda di quale sia prima. Per apportare una modifica, vai alla sezione "Gestisci prenotazione" del nostro sito Web o contatta il nostro Call Center (è più economico apportare la modifica tramite il nostro sito Web.) Se non desideri apportare la modifica a tutti i passeggeri della tua prenotazione, non è possibile apportare la modifica sul nostro sito Web. Dovrai contattare un centro prenotazioni.

Se hai già preso il volo di andata prenotato, non puoi cambiare la rotta del volo di ritorno (a meno che quel volo non sia stato cancellato o ritardato di oltre tre ore), nel qual caso dovresti contattare un centro prenotazioni o andare alla biglietteria all'indirizzo l'aeroporto.

13.3 Costo dei cambi di volo

Le tasse di cambio volo vengono addebitate per persona per ogni volo di sola andata (andata e ritorno) e cambiano in base alla stagione.

Oltre alle tariffe per il cambio del volo, devi anche pagare la differenza tra la tariffa originale pagata e la tariffa disponibile quando effettui la modifica. (Se la tariffa del nuovo volo è inferiore, non rimborseremo la differenza.)

Se viaggi con bambini e i posti che hai scelto nella prenotazione originale non sono disponibili sul nuovo volo, ti verrà addebitata la differenza di prezzo se i nuovi posti prenotati sono più costosi. (Se il prezzo dei nuovi posti è inferiore, non rimborseremo la differenza.)

13.4 Cambio Nome

È possibile modificare i nomi sulla prenotazione fino a quattro ore prima dell'orario di partenza previsto del volo. Puoi farlo attraverso la sezione "Gestisci prenotazione" del nostro sito Web, chiamando un call center o alla biglietteria dell'aeroporto. La modifica del nome deve essere effettuata su tutti i voli della prenotazione.

13.5 Correzione degli errori

Siamo in grado di correggere errori minori relativi al tuo nome (ad esempio errori di ortografia) gratuitamente entro 48 ore dalla prenotazione. Se è necessario apportare modifiche significative al nome di un passeggero o sono trascorse più di 48 ore da quando è stata effettuata la prenotazione, sarà necessario pagare la tariffa per la modifica del nome.

Se stai modificando la data, l'orario o la necessità di invertire il percorso dei voli entro 24 ore dalla prenotazione, non addebiteremo la tariffa di cambio volo indicata nella nostra tabella delle tariffe, ma dovrai pagare qualsiasi prezzo differenza tra la tariffa originale e la tariffa per il nuovo volo (se la tariffa del nuovo volo è inferiore, non rimborseremo la differenza.)

14 Posti prenotati

Puoi prenotare il posto a tua scelta, a pagamento, quando effettui la prenotazione o nella sezione "Gestisci prenotazione" fino a due ore prima della partenza programmata.

Esistono tre tipi di posti disponibili per la prenotazione. • Sedili con spazio extra per le gambe in - file
• Sedilianteriori-file
• Sedilistandard-file

Non rimborseremo le tasse per i posti riservati

Nota: i clienti che cambiano le date / rotte dei voli potrebbero non essere in grado di trasferire il posto prenotato nella nuova data / volo ma verrà assegnato un nuovo posto dello stesso tipo, soggetto a disponibilità...

14.1 Online check-in

Puoi prenotare il tuo posto preferito quando effettui il check-in online, o al momento della prenotazione.
Se si desidera prenotare un posto gratuito, basterà effettuare il check-in all'interno dell'aeroporto.

14.2 Restrizioni di posto

Possiamo cambiare i tuoi posti assegnati in qualsiasi momento, anche se lo hai prenotato, se dobbiamo farlo per motivi operativi, di sicurezza.

Per sedersi nei posti in uscita di emergenza, è necessario: • avere almeno 16 anni;
• esseredispostieingradodiaiutareincasodiemergenza;
• non viaggiare con un bambino di età inferiore a due anni;

• non necessita di un'estensione della cintura di sicurezza;
• non aver prenotato un posto aggiuntivo (per comodità o un oggetto); e • non necessita di alcun tipo di assistenza speciale.

Per motivi di sicurezza, non più di due bambini sotto i due possono sedere in una fila (uno su ciascun lato del corridoio centrale).